Partner serwisu
17 sierpnia 2018

215 mln zł na inwestycje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Kategoria: Aktualności

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 17 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 215 mln zł. Są to zadania związane z: rozbudową dróg krajowych, budową przepustów oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, odwodnienia i sygnalizacji świetlnej. Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim.

215 mln zł na inwestycje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Województwo zachodniopomorskie

Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Głodowa

Zadanie obejmuje budowę przepustu w miejscu istniejącego w celu zwiększenia nośności obiektu, doprowadzenie do obciążenia użytkowego odpowiadającego klasie „A” oraz doprowadzenie obiektu do wymagań aktualnych przepisów.

Województwo pomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na DK 21 w m. Kruszyna

Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości 342 m wraz z kanałem technologicznym oraz remont przepustu pod drogą.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Równą i ul. Kochanowską w miejscowości Gościcino

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Równą i ul. Kochanowską.

Województwo warmińsko-mazurskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno, ul. Warszawska, ul. Curie-Skłodowskiej

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie odwodnienia jezdni oraz chodników (kanalizacji deszczowej),

przebudowę skrzyżowań, w tym jednego na rondo,

rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku,

budowę dwóch zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami pod wiaty przystankowe,

wykonanie chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej o grub. 8 cm,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami BRD,

budowę kanału technologicznego.

Województwo mazowieckie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 10 w miejscowości Kisielewo

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 553 m (od km 399+372 do km 399+925). Celem inwestycji jest budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych nad rowem melioracyjnym.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w miejscowości Kowiesy

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 791 m (od km 250+837 do km 251+628). Celem inwestycji jest budowa chodników i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem oraz budowa zatok autobusowych.

Województwo wielkopolskie

Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Czekanów w ciągu drogi krajowej nr 25

Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej z akomodacją na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z drogami gminnymi: ul. Szkolną i Środkową w Czekanowie (w km 316+142).

Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Niedźwiedź w ciągu drogi krajowej nr 11

Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej z akomodacją na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową i gminną w m. Niedźwiedź (w km 422+051).

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości około 17,5 km (od km 437+300 do km 454+800).

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego, budowę obwodnicy Kaczorowa oraz korektę łuków. W ramach zadania przewiduje się w szczególności rozbudowę drogi do przekroju 2+1 w miejscach umożliwiających uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowanym, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych, dróg serwisowych, budowę przejść dla zwierząt oraz przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich. Ponadto w ramach zadania powstanie kanał technologiczny, oświetlenie i oznakowanie drogi. Zostanie również przebudowane odwodnienie pasa drogowego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje proces przygotowawczy oraz fazę realizacyjną przedsięwzięcia.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 koło miejscowości Grzeszyn

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. dolnośląskim w powiecie wołowskim i polega na przebudowie skrzyżowania wraz z budową zatok autobusowych (w km od 49+570 do km 49+830).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w miejscowości Wińsko

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. dolnośląskim w powiecie wołowskim i polega na budowie zatok autobusowych z odcinkami chodników na peronach zatok oraz odcinkami chodników stanowiących dojście dla pieszych, wykonanie azylu i przejścia dla pieszych (w km od 48+050 do km 48+250). Zakres zadania rozszerzono o montaż znaków aktywnych.

Województwo opolskie

Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na terenie województwa opolskiego w ciągu DK 45 w miejscowości Polska Cerekiew

Celem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 384 m po prawej stronie drogi (od km 41+121 do km 41+505) wraz z oznakowaniem i kanalizacją deszczową. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 28 na odcinku Rudze – Trzebieńczyce

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch zatok autobusowych oraz chodnika o łącznej długości 183 m wraz z oświetleniem (od km 2+557 do km 2+740).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 28 w miejscowościach Świnna Poręba, Jaszczurowa, Mucharz

Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika o łącznej długości 910 m (od km 21+260 do km 21+610 oraz od km 24+800 do km 25+440).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 28 w miejscowości Kasina Wielka

Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika i zatok autobusowych o łącznej długości 2,3 km (od km 85+096 do km 87+402).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna, Tylicz

Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika o łącznej długości 1,3 km (od km 95+378 do km 95+594; od km 98+127 do km 98+349; od km 102+932 do km 103+417 oraz od km 103+929 do km 104+260).

Województwo podkarpackie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 94 w województwie podkarpackim w miejscowości Parkosz

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,5 km (od km 539+410 do 540+985), w tym:

budowę ciągów pieszo-jezdnych,

przebudowę skrzyżowań,

budowę chodników,

budowę przepustów,

budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,

budowę pętli do zawracania,

budowę placu manewrowego,

rozbiórkę budynku kolidującego z inwestycją,

przebudowę sieci teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej.

źródło: newsrm.tv
fot. newsrm.tv
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ