Partner serwisu

Nieco krytycznie o rekultywacji

Kategoria: Ochrona środowiska

dr inż. Wojciech Naworyta
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Mimo że w zakresie rekultywacji poczyniono w ostatnich latach znaczne postępy, wciąż nie wykorzystuje się możliwości tkwiących w terenach poeksploatacyjnych. Konieczna jest zmiana tej sytuacji, m.in. dla poprawy wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym.

Nieco krytycznie o rekultywacji

Rekultywacja jest nieodłącznym procesem związanym z właściwą gospodarką surowcami mineralnymi. Ze względu na dużą ilość kopalń oraz powszechność górnictwa surowców skalnych proces rekultywacji ma ogromne znaczenie dla właściwego kształtowania wizerunku branży górniczej w odbiorze społecznym. Odpowiednia rekultywacja nie tylko pozwala na uproduktywnienie terenów zdegradowanych działalnością górniczą, ale również umożliwia stworzenie wartości dodanej dla społeczności lokalnej, jak i dla środowiska przyrodniczego. Na podstawie przedstawionych rozważań można sformułować następujące wnioski:  

  • wybór sposobu rekultywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych jest zdeterminowany i ograniczony kilkoma cechami samego obiektu pogórniczego.
  • przy projektowaniu działań rekultywacyjnych należy uwzględniać koszty rekultywacji zmierzając do ich minimalizacji oraz koszty utrzymania obiektu po rekultywacji, zmierzając do tego, aby obiekt był samowystarczalny i nie generował nadmiernych dodatkowych kosztów.
  • w procesie wyboru sposobu rekultywacji i zagospodarowania należy uwzględnić uwarunkowania lokalne – nie tylko oczekiwania społeczne, ale przede wszystkim właściwe potrzeby komunalne wynikające z deficytów gmin.
  • tereny po eksploatacji surowców skalnych ze względu na ukształtowanie, warunki wodne, łatwość zarastania, brak czynników toksycznych stanowią potencjalnie wartościowe siedliska dla flory i fauny i często już w trakcie eksploatacji są zasiedlane przez przyrodę.

Doświadczenia wskazują, że mimo korzystnych dla rekultywacji właściwości terenów po eksploatacji surowców skalnych, branża nie wykorzystuje potencjalnych możliwości dla optymalnego ich wykorzystania w celu poprawy wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym.


Autor: dr inż. Wojciech Naworyta, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

fot.: Naworyta

 

Cały artykuł został opublikowany w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 1/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 

Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ