Partner serwisu
24 lipca 2018

Lafarge w Polsce rozmawia ze swoimi sąsiadami

Kategoria: Aktualności

Pod koniec czerwca br. Lafarge zakończyła się druga edycja spotkań w ramach dialogu społecznego, realizowanego przez Lafarge w trzech kluczowych lokalizacjach – Cementowniach Kujawy oraz Małogoszczu i Kopalni Dolomitu Radkowice. Przedstawiciele firmy podsumowali działania zrealizowane w odpowiedzi na potrzeby wskazane podczas ubiegłorocznych sesji. Wysłuchali też potrzeb sąsiadów oraz zadeklarowali dalszą współpracę i chęć dialogu.

Lafarge w Polsce rozmawia ze swoimi sąsiadami

Tegoroczna inicjatywa to kolejny etap sesji dialogu społecznego, zapoczątkowanych przez Lafarge na przełomie 2016 i 2017 roku. Firma od początku swojej działalności stara się budować pozytywne i partnerskie relacje ze społecznościami lokalnymi w miejscach, w których działa. Dla Lafarge kluczowe jest poznawanie potrzeb lokalnych społeczności oraz wprowadzanie realnych, pozytywnych zmian w regionie.

- Nasza działalność oparta jest na przestrzeganiu najwyższych standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a ludzie - pracownicy, Klienci, mieszkańcy z okolic naszych zakładów, całe społeczeństwo użytkujące infrastrukturę i budynki - stanowią filar naszej strategii. Spotkania organizowane w ramach dialogu społecznego są niepowtarzalną okazją do poznania potrzeb naszych sąsiadów. Takie rozmowy są potrzebne, gdyż dzięki wzajemnej szczerości, szacunkowi oraz rzetelnej i transparentnej wymianie informacji, łatwiej o zrozumienie i konstruktywną współpracę – skomentowała Iwona Burzyńska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Lafarge w Polsce.

Podczas spotkań na Kujawach, w Małogoszczu i Radkowicach firma podsumowała działania podjęte w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców podczas pierwszej edycji dialogu społecznego. Pojawiło się wówczas łącznie 49 postulatów, pogrupowanych w 6 blokach tematycznych: edukacja, infrastruktura, środowisko, zdrowie, zatrudnienie i społeczności. Oprócz działań podjętych przez firmę, w realizację projektów zaangażowało się też wielu wolontariuszy – przedstawicieli lokalnej społeczności oraz pracowników Lafarge.

- Działalność górnicza i produkcyjna wpływa na życie okolicznych mieszkańców. Przestrzeganie przepisów, sankcjonowanych m.in. przez Urząd Górniczy, gwarantuje minimalizację negatywnych aspektów tego sąsiedztwa. Jednak to, jak relacje sąsiedzkie będą się układać zależy też od zaangażowania w nie wszystkich podmiotów. Działalność Lafarge z pewnością stanowi dobry przykład. Dzięki dialogowi firma adresuje potrzeby i prowadzi dobrosąsiedzkie relacje ze społecznościami. Cieszy mnie fakt, że Lafarge prowadzi politykę opartą na wysokich standardach ochrony środowiska i bezpieczeństwa w zakładach górniczych, ale również inicjuje działalność ukierunkowaną na wspieranie lokalnych społeczności – powiedziała Marzena Rabiasz, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Zgłoszenia z pierwszej edycji dialogu

Podczas pierwszej edycji dialogu zgłoszono m.in. potrzebę wykorzystania wody z kopalni odkrywkowej Bielawy w celu poprawy stosunków wodnych na terenach leśnych. W czerwcu 2017 roku Lafarge podpisał umowę z Lasami Państwowymi, regulującą dostarczanie wód kopalnianych do nawadniania lasów. Została już opracowana i zatwierdzona dokumentacja hydrologiczna. Złożono także raport w celu uzyskania decyzji środowiskowej. Realizacja projektu zaplanowana jest na 3 lata, a woda z terenów kopalni powinna popłynąć do zbiorników retencyjnych w 2019 roku. W odpowiedzi na oczekiwania z obszaru edukacji Lafarge zorganizował m.in wycieczki edukacyjne i warsztaty dla dzieci ze szkół z Kielc, Brzezin i Bolechowic. Firma dofinansowała także realizację placuu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, w zaprojektowaniu którego uczestniczyli uczniowie placówki. Dofinansowano także modernizację pomieszczeń oraz wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. W odnowionej sali przeprowadzono już 31 spotkań edukacyjnych, w których udział wzięło 766 uczestników.

- Uważam, że proces dialogu społecznego prowadzony przez Lafarge jest bardzo dobrą inicjatywą. Dzięki tym spotkaniom możemy w szerszym gronie porozmawiać o potrzebach i propozycjach wspólnych działań. Dzięki pomocy i wsparciu Lafarge możemy m.in. cyklicznie prowadzić ćwiczenia przeciwpożarowe w specyficznych warunkach, które w innym przypadku byłyby trudne do odtworzenia. Bardzo cenimy sobie współpracę z Cementownią Kujawy i mamy nadzieję na jej dalszą owocną kontynuację – powiedział Grzegorz Rutkowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

Lokalne działania Lafarge w Polsce opierają się na długotrwałej współpracy oraz budowaniu trwałych i partnerskich relacji z lokalnymi społecznościami oraz instytucjami, we wszystkich lokalizacjach, w których działa. Lafarge dialog społeczny opiera na zasadach pełnej transparentności, otwartości i konsekwencji w działaniu.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ