Partner serwisu
18 lipca 2018

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH – nowa propozycja w ofercie kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Kategoria: Aktualności

Zastanawia fakt, dlaczego w Polsce wciąż nie potrafimy rewitalizować terenów zdegradowanych na większą skalę niż pojedyncze obiekty? Dlaczego nie czerpiemy z doświadczeń europejskich regionów, które po okresie restrukturyzacji przemysłu górniczo-hutniczego przekształcają się w obszary biznesu i kultury umiejętnie bazując zarówno na zabytkach techniki, jak i innowacyjnych rozwiązaniach? Dostęp do tych doświadczeń jest dziś łatwy – projekty europejskie, partnerstwa międzyregionalne, konferencje, wizyty studyjne, publikacje itd. Mamy także dostęp do funduszy europejskich – co doskonale zostało wykorzystane np. w niemieckich regionach, gdzie zrealizowano takie programy rewitalizacji jak: IBA Emscher Park – 120 projektów oraz IBA Fürst-Pückler-Land – 30 projektów. Odpowiedź brzmi: brak edukacji, a więc i świadomości czym jest rewitalizacja.

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH – nowa propozycja w ofercie kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Problem ten dostrzega także były Premier i szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, stwierdzając że Polska musi sobie poradzić z terenami pogórniczymi, zwłaszcza na terenie Śląska. Do tego potrzeba dobrych projektów i funduszy (http://nettg.pl/news/150180/eec-2018-tereny-pogornicze-potrzebuja-pieniedzy-i-dobrych-projektow).

Rewitalizacja nie powinna się ograniczać do likwidacji infrastruktury, redukcji zanieczyszczeń i odtworzenia gleb, ale uwzględniać walory historyczne i architektoniczne zakładów stanowiące potencjał dalszego rozwoju. W procesie rewitalizacji ważna jest tożsamość miejsca, ład przestrzenny, ale człowiek ze swoimi potrzebami. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w procesie kształcenia, a więc przygotowania odpowiednich specjalistów, a w konsekwencji prowadzi do braku wykorzystania wielu szans na poprawnie przeprowadzony proces rewitalizacji. Szczególnie jest to ważne w przypadku regionów przemysłowych.

W związku z tym, Władze Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH przedkładają propozycję nowego kierunku studiów pn. Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych. W planie studiów odpowiednio rozłożono akcenty na wszystkie zagadnienia, które są związane z procesem rewitalizacji. Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną na temat procesu rewitalizacji (uwzględniając aspekty prawne, środowiskowe, ekonomiczne, planistyczne, a także budownictwo i architekturę), pozwalającą zorganizować i koordynować zespołem specjalistów. Absolwent będzie potrafił wykonać wiele specjalistycznych opracowań (np. ekspertyzy dot. jakości wody i gleby, raport oddziaływania na środowisko, analizę finansową). To jedyny taki kierunek w kraju.

Powierzchnia terenów zajęta pod działalność przemysłową, a także specyfika przemysłu wydobywczego (wyczerpywalność zasobów) wskazują na ciągłą potrzebę działań rewitalizacyjnych. Potrzebę tą potęguje klimat wokół przemysłu wydobywczego jaki się wytworzył na poziomie Komisji Europejskiej (KE) – wspieranie eksploatacji kopalin nieenergetycznych i oraz brak akceptowalności dla kopalin energetycznych co może przyspieszyć „przechodzenie na czystą energię” w zagłębiach węglowych. W tym celu już uruchomiona została Platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji (Strasburg, 11 grudzień 2017), których odzwierciedleniem są takie działania w Polsce jak uchwalenie Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce (Rada Ministrów 23 stycznia 2018), tworzenie Programu Wsparcia Regionów Górniczych oraz Funduszu na rewitalizację terenów poprzemysłowych (Ministerstwo Energii). W Programie dla sektora górnictwa (…) wskazano na potrzebę zintensyfikowania działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych, a jako możliwego operatora rewitalizacji wskazano Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Propozycja nowego kierunku na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii wpisuje się w pełni w podjęte inicjatywy oraz odpowiada potrzebom rynku pracy.

Więcej informacji, wraz z graficznym przedstawieniem czym jest rewitalizacja: http://www.wgig.agh.edu.pl/rekrutacja/oferta-studia/rewitalizacja-terenow-zdegradowanych

źródło: AGH
fot. AGH
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ