Partner serwisu
24 maja 2018

Edukacja na rzecz geologii

Kategoria: Aktualności

Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach było tematem kolejnej konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w Kielcach. Pomysłodawcą oraz inicjatorem projektu jest wiceminister środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Edukacja na rzecz geologii

Politycy, naukowcy, samorządowcy oraz przedsiębiorcy podczas kilku paneli dyskusyjnych poruszyli kilka ważnych kwestii związanych z edukacją dotyczącą pozyskiwania i znaczenia gospodarczego surowców mineralnych. Doświadczenie pokazuje, że popularyzacja wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych jest w Polsce w dalszym ciągu niewystarczająca, dlatego należy niezwłocznie działać, aby zwiększyć zainteresowanie młodzieży szkołami górniczymi.

Projekt PSP wyraźnie podkreśla, że naszym celem jest wsparcie kształcenia geologicznego na uczelniach i w szkołach branżowych. Chcemy przygotować odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dysponującej wiedzą wspomagającą efektywne i bezpieczne inwestycje polskich podmiotów gospodarczych za granicą w zakresie surowcowym – powiedział wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Popularyzacja wiedzy geologicznej

Popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych poprzez kampanie medialne w gazetach, telewizji oraz radio to kolejny istotny punkt VI filaru PSP.

Niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych z wiedzy o surowcach mineralnych zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia szczególnie w dobie powszechnej cyfryzacji. Chcąc wytłumaczyć młodemu człowiekowi, skąd biorą się podstawowe surowce zaspokajające jego potrzeby, musimy wskazywać dosadne przykłady – przypomniał prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Jednoczesną edukacją oraz ochroną geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego mogą być coraz popularniejsze geoparki.

Polska ma wielowiekowe tradycje badań geologicznych i działalności górniczej. Dlatego z pewnością ciekawą ofertę edukacyjno-turystyczną stają się geoparki. To świetna forma promocji i ochrony miejsc związanych np. z eksploatacją zasobów geologicznych – dodał Główny Geolog Kraju.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Polska jest krajem bogatym w surowce mineralne, dlatego w celu wykorzystania jej potencjału surowcowego  został przygotowany projekt Polityki Surowcowej Państwa składający się z 9 filarów.

Każdy z filarów projektu PSP porusza z perspektywy całościowej tematykę geologii. Dokument zawiera konkretne założenia dla wielu sektorów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetycznego i gospodarczego Polski.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji nt. Polityki Surowcowej Państwa odbędzie się w czerwcu w Gdańsku i będzie dotyczyło ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa. Podsumowująca konferencja odbędzie się w lipcu w Warszawie.

źródło: mos.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ