Partner serwisu
21 lutego 2018

CEMEX Polska inwestuje w relacje

Kategoria: Ochrona środowiska

Kopalnie nie działają w próżni. Oddziałują na całe swoje otoczenie, wpływając na stan środowiska i życie ludzi mieszkających w okolicy. Skupiając się na eksploatacji złóż, nie możemy zapominać o związanej z nią odpowiedzialności – za relacje  z sąsiadami i za otaczającą nas przyrodę.

CEMEX Polska inwestuje w relacje

Działalność produkcyjna i wydobywcza nie pozostaje bez wpływu na okolicznych mieszkańców, dlatego tak ważna jest świadomość i kontrola tego oddziaływania. Pełną wiedzę na temat wpływu na lokalne społeczności można zdobyć tylko wówczas, gdy sąsiedzi danej kopalni mają okazję opowiedzieć o swoich potrzebach i trudnościach. Dopiero dysponując informacjami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców, można proponować im wsparcie i współpracę w podejmowanych aktywnościach. Dla zbudowania dobrych relacji z otoczeniem nie wystarczą działania jednorazowe, a kontakt z sąsiadami powinien być regularny i oparty na otwartości z obu stron. W taki sposób działa m.in. CEMEX Polska.

Przemyślana strategia

Zrównoważony rozwój to jeden z głównych obszarów działalności firmy. Model zrównoważonego rozwoju CEMEX opiera się na czterech filarach: gospodarczym, środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. W obszarze gospodarczym celem spółki jest dostarczanie produktów i rozwiązań, które wpływają na zrównoważony rozwój społeczności. Starając się minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne, CEMEX Polska m.in. promuje wykorzystanie paliw alternatywnych w produkcji cementu i dba o rekultywację kopalń. Dzięki Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, firma przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych, wspierając organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne oraz promując wolontariat pracowniczy. W obszarze ładu korporacyjnego kluczowe znaczenie ma z kolei dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich podmiotów współpracujących z CEMEX Polska.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest wprowadzana w życie w postaci zaplanowanych działań, konsekwentnie realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami z okolic zakładów należących do firmy: kopalń kruszyw, cementowni oraz wytwórni betonu.

W odróżnieniu od okazjonalnego wsparcia dla lokalnych społeczności, takie długofalowe działania zapewniają stabilizację zarówno firmie, jak i jej sąsiadom – mówi Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji i public affairs CEMEX Europa i Polska.

Siła w dialogu

Każdego roku CEMEX Polska spotyka się ze swoimi interesariuszami – członkami lokalnych społeczności. Przedstawiciele firmy mogą dzięki temu osobiście informować o jej bieżącej działalności i planach, a zaproszeni goście mają okazję zapytać o kwestie dla nich najistotniejsze. Po każdym takim spotkaniu powstaje pisemny raport, w którym firma omawia wątki poruszone w trakcie prowadzonych rozmów. Odnosi się do pytań i sugestii, informując, czy i w jakim zakresie jest w stanie odpowiedzieć na oczekiwania. Odpowiedzi przekazuje w formie pisemnej, a podczas kolejnego spotkania przedstawia propozycje działań.

Przykładowy efekt takiego dialogu to edukacja w zakresie paliw alternatywnych. CEMEX organizuje spotkania z młodzieżą, w trakcie których specjaliści opowiadają uczniom o zrównoważonym rozwoju, w tym m.in. o paliwach alternatywnych i korzyściach, jakie przynoszą one otoczeniu.

CEMEX Polska systematycznie organizuje lekcje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi w Chełmie i w Rudnikach. W najnowszym „Raporcie zrównoważonego rozwoju” firma zobowiązała się do zorganizowania w latach 2017-2018 co najmniej sześciu takich lekcji w cementowniach oraz do przeprowadzenia podobnych zajęć w swoich zakładach kruszywowych.

Ekolekcje w kopalniach

CEMEX Polska już teraz angażuje się w działania edukacyjne na terenie swoich zakładów kruszywowych i w zamkniętych już kopalniach. Firma prowadzi działalność górniczą z poszanowaniem środowiska naturalnego, a po zakończeniu eksploatacji przeprowadza rekultywację wyeksploatowanych wyrobisk, zapewniając optymalne warunki do rozwoju bioróżnorodności.

Dobrym przykładem tego rodzaju działań jest rekultywacja byłego kamieniołomu w Lipówce, znanego obecnie jako „Kopalnia przywrócona naturze”. W 2013 roku na terenie nieczynnego wyrobiska powstała przyrodnicza ścieżka edukacyjna, z której chętnie korzystają szkoły i instytucje z Częstochowy i okolic, a także bardziej odległych miejscowości. To miejsce jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, które przybliżają uczniom świat przyrody. Dzięki znajdującym się na ścieżce tablicom edukacyjnym i wiedzy profesjonalnego przewodnika, osoby odwiedzające Lipówkę poznają geologiczną przeszłość miejsca oraz najciekawsze gatunki roślin i zwierząt, które można spotkać na terenie dawnej kopalni.

Ścieżka edukacyjna w Lipówce stała się popularnym miejscem edukacji przyrodniczej i wzorcem dla kolejnych przedsięwzięć. CEMEX Polska skorzystał z wypracowanych, dobrych praktyk i podobną ścieżkę otworzył niedawno na terenie czynnej kopalni w Bierawie (woj. opolskie). Dzięki profesjonalnym materiałom dydaktycznym przygotowanym przez twórców ścieżki, miejscowi nauczyciele mogą prowadzić na terenie żwirowni lekcje przyrody.

Chcemy, by ścieżka służyła przede wszystkim lokalnej społeczności. Z myślą o naszych sąsiadach postanowiliśmy wyeksponować walory przyrodnicze terenu, na którym działa zakład. To doskonałe miejsce do podziwiania świata przyrody i uczenia się szacunku do natury, a także cenne narzędzie edukacji dla młodych ludzi i ich nauczycieli – mówi Monika Wosik, dyrektor ds. ochrony środowiska w CEMEX Polska.

Wspierać, nie uzależniać

Działania podejmowane przez CEMEX Polska na rzecz ochrony środowiska służą przede wszystkim lokalnym społecznościom. Z myślą o nich powstała także wspomniana Fundacja CEMEX „Budujemy przyszłość”, która wspiera wolontariat pracowniczy oraz lokalne organizacje pozarządowe i instytucje oświatowe.

Fundacja działa w duchu idei: „Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”. Swoją opieką otacza inicjatywy społeczne w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne CEMEX Polska – kopalnie kruszyw, cementownie i wytwórnie betonu. Działalność fundacji opiera się na dwóch filarach: konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych oraz konkursie grantowym dla wolontariuszy.

Oba konkursy organizowane są na początku roku kalendarzowego. Organizacje pozarządowe, jak i pracownicy CEMEX są zachęcani do przedstawiania własnych pomysłów na rozwój danej społeczności i ubiegania się o pomoc finansową na ich realizację. Co roku o wsparcie ubiegają się nowe organizacje, jak i takie, które współpracują z fundacją już od dawna.

Od momentu uruchomienia Fundacji CEMEX w 2009 r., przyznała ona organizacjom już ponad 200 grantów. Od 2011 r. ponad sto zespołów wolontariuszy prowadziło swoje projekty, poświęcając na ich realizację blisko tysiąc godzin.

Raport jako źródło wiedzy

O działaniach na rzecz lokalnych społeczności i środowiska, jak również wszystkich innych aktywnościach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, firma informuje w publikowanych co dwa lata raportach. Pisze w nich o wyzwaniach, jakie napotyka i działaniach, które podejmuje z myślą o zrównoważonej przyszłości. Raporty powstają przy udziale różnych grup interesariuszy – pracowników, przedstawicieli lokalnych społeczności, partnerów Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” i ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Do grona najważniejszych odbiorców publikacji zaliczają się sąsiedzi zakładów CEMEX Polska. Raport otrzymują osobiście w trakcie spotkań, poznając jednocześnie zobowiązania na kolejne lata oraz stan realizacji zobowiązań już podjętych.

Z raportu mogą dowiedzieć się, w jaki sposób CEMEX Polska rozumie odpowiedzialność – za środowisko naturalne i ludzi, na których wpływa. Dla wielu z nich nie są to nowe informacje – ich dzieci uczestniczą w lekcjach poświęconych paliwom alternatywnym i uczą się przyrody w kopalniach przywróconym naturze. Oni sami korzystają z produktów CEMEX, współpracują z firmą zawodowo lub w czasie wolnym, angażując się w działania wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 

Artykuł został również opublikowany w nr 6/2017 dwumiesięcznika "Surowce i Maszyny Budowlane".

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ