Partner serwisu
05 lutego 2018

Wiceminister Jędrysek: Będziemy rozwijali pozyskanie surowców ze źródeł pierwotnych

Kategoria: Aktualności

Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin to główny temat konferencji konsultacyjnej, podczas której prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, zaprezentował założenia drugiego filaru Polityki Surowcowej Państwa (PSP). W wydarzeniu, które odbyło się 31 stycznia 2018 r. w Katowicach, uczestniczył również minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wiceminister Jędrysek: Będziemy rozwijali pozyskanie surowców ze źródeł pierwotnych

Celem konsultacji, w których udział wzięli także politycy, eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy była dyskusja nad zapisami projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz o możliwych działań w tym segmencie.

Konieczność powołania Polskiej Agencji Geologicznej

„Aby skutecznie wdrażać przyszłą Politykę Surowcową Państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Będzie ona narzędziem polityki surowcowej zabezpieczającej dostęp do kluczowych dla kraju złóż. Bez Agencji nie ruszymy z miejsca, bo musi być jasnym zarządcą  geologiczno-surowcowym, którego dzisiaj nie mamy” – podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Główny Geolog Kraju wskazywał także na fakt dotychczasowego braku spójnego programu zabezpieczającego bazę surowcową:

„Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa powinien mieć wsparcie w takiej instytucji jak PAG, która zostanie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Ważne, że dzięki powstaniu nowego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców”

Polska bogata w kopaliny

Polska jest najbogatszym surowcowo krajem w Unii Europejskiej. Nasz kraj może opierać energię o własne surowce poprzez odpowiednie wykorzystanie ogromnego potencjału surowcowego, nie skazując się na zagraniczny import kluczowych złóż. Jednocześnie poruszono fakt niedoskonałego systemu planowania przestrzennego, o którym mowa jest w drugim filarze PSP.

„Obecny system planowania przestrzennego ogranicza dostępność do złóż. Trzeba na nowo określić, w jaki sposób i ile należy zabezpieczyć kluczowych złóż kopalin, ponieważ potrzebujemy miejsca na nowe kopalnie. Powinniśmy skoncentrować się na długofalowej polityce surowcowej mając na uwadze fakt potrzeby miejsca na nowe kopalnie. Moim zdaniem istnieje szansa na pogodzenie dostępności surowców energetycznych z planowaniem przestrzennym” – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W opinii prof. Mariusza Oriona Jędryska niezbędne jest także udoskonalenie obowiązujących procedur koncesyjnych oraz utworzenie krajowej bazy surowcowej.

„Trzeba skutecznie przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji kopalin. Nie będzie rozdawnictwa koncesji. PSP narzuci pewne wymagania dla polityki koncesyjnej. Przy wydawaniu koncesji ważny będzie interes publiczny i racjonalne gospodarowanie surowcami” – zapowiedział wiceminister Jędrysek.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów. Projekt PSP składa się z 9 filarów, które skupiają się na całościowym ujęciu geologii. Zwraca on m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

„Cieszę się, że udało zainicjować się projekt Polityki Surowcowej Państwa. Dzięki niemu będziemy mogli odpowiednio wykorzystać ogromny potencjał surowcowy naszego kraju” – powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji nt. Polityki Surowcowej Państwa odbędzie się 22 lutego 2018 r. w Toruniu i będzie dotyczyło ciepła Ziemi. Warto zaznaczyć, że każda z kolejnych konferencji konsultacyjnych skupiać się będzie na jednym z dziewięciu filarów PSP oraz na problematyce danego regionu w zakresie szeroko pojętej geologii. Podsumowująca konferencja odbędzie się w lipcu w Warszawie.

źródło: www.mos.gov.pl
fot. www.mos.gov.pl
kuba18
2018-02-19
Ten Jędrysek, to by tylko tworzył nowe urzędy. Teraz chce stworzyć tę Agencję Geologiczną o niejasnych kompetencjach. Poprzednio chciał stworzyć umundurowaną Policję Geologiczną. To są dywagacje chorego na władzę człowieka. Ojczyzna w niebezpieczeństwie!
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ