Partner serwisu
02 sierpnia 2017

Konferencja KGO: Co utrudnia pracę i rozwój branży odkrywkowej?

Kategoria: Aktualności

W dniach 11-14 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt. Szkoła Górnictwa odkrywkowego 2017. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Katedra Górnictwa Odkrywkowego.

Konferencja KGO: Co utrudnia pracę i rozwój branży odkrywkowej?

W apelu Konferencji Naukowej "Szkoła Górnictwa Odkrywkowego" Przewodniczący Komitetu Naukowego zwrócił się do Pani Premier, Beaty Szydło następująco:

Rozwój górnictwa odkrywkowego opartego na rodzimych surowcach energetycznych to dalszy rozwój kopalń i zakładów przetwarzających te kopaliny, jak elektrownie na węgiel brunatny, cementownie,firmy zajmujące się obróbką i przeróbką tych surowców oraz firmy pracujące na rzecz tej branży. To również dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Utrzymanie i wzrost liczby miejsc pracy to wiano, jakie górnictwo odkrywkowe może wnieść w krajową gospodarkę.

Podczas obrad tej konferencji poruszono wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania branży górnictwa odkrywkowego w Polsce. Ważność i aktualność poruszonych problemów spowodowała, że Komitet Naukowy SGO2017 zdecydował się na wysłanie pisma do Prezes Rady Ministrów RP w sprawie konieczności podjęcia działań systemowych dla poprawy sytuacji polskiego górnictwa odkrywkowego.

Obecnie górnictwo odkrywkowe to branża o potwierdzonym, nowoczesnym wyposażeniu technicznym technologicznym, spełniająca standardy europejskie i światowe, to ponad 7000 zakładów górniczych, które wydobywają około 40 różnych kopalin (węgiel brunatny, kruszywa żwirowo-piaskowe, kruszywa łamane, surowce dla przemysłu wapienniczego i cementowego i szereg innych kopalin). Łączne wydobycie za ostatnie lata kształtuje się w granicach od 350 mln ton do 400 mln ton w roku. Branża ta prawie w pełni zaspokaja potrzeby surowcowe kraju.

Głównymi problemami, które utrudniają pracę i rozwój branży odkrywkowej, są: Unijna Polityka Klimatyczna. Według uczestników Szkoły krytyka energetyki węglowej przez UE jest niesłuszna i krótkowzroczna oraz nielicząca się z dalekimi konsekwencjami gospodarczymi. Nasz kraj historycznie bazuje na węglu i nie może w sposób szybki i radykalny zmienić tej sytuacji-jest to nasza odrębność gospodarcza w stosunku do innych krajów UE. Niezależnie od tego uważamy, że należy poszukiwać technologii ograniczających emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych. Trwające prace nad czystymi technologiami węglowymi w Polsce i na świecie mogą zapewnić ograniczenie uciążliwości gospodarki dla środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Unijna Polityka Klimatyczna poprzez wzrost cen energii elektrycznej i cen zakupu uprawnień CO2 może spowodować wyjście z Polski nowoczesnego przemysły cementowego i wapienniczego oraz innych firm energochłonnych. Uwarunkowania formalno-prawne dla pracy, rozbudowy i budowy nowych kopalń. Praca kopalń polega na ciągłym procesie budowy nowych kopalń i zamykaniu kopalń z powodu wyczerpywania się zasobów. Działalność górnicza jest nierozerwalnie związana z występowaniem złóż kopalin. Kopalnia powstaje na złożu, a nie obok złoża.Ten fakt do wielu osób w Polsce nie dociera. Praktycznie każdy, na dowolnym etapie, może zgłosić jakieś nowe zastrzeżenia. Np. raport środowiskowy przygotowuje się szereg lat, a w przypadku zgłoszenia takich zastrzeżeń wszystko rusza od nowa. Przykładem, jaki jest potrzebny na czas dla przejścia drogi od rozpoznania złoża do koncesji wydobywczej, jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” koło Krakowa. Nad nową koncesją pracowano prawie 15 lat! Nie jest to przykład odosobniony. Od szeregu lat trwają pracę dla uzyskania koncesji dla otworowej eksploatacji siarki na złożu Baszniaczy kopalń odkrywkowych węgla brunatnego Złoczew, Gubin i Ościsłowo. Uczestnicy Szkoły zadawali pytania; czy tak ma wyglądać dalej ten proces? Innym, ale bardzo ważnym tematem jest zabezpieczanie złóż kopalin pod działalność górniczą. Ten proces winien mieć odpowiedni priorytet w stosunku do innych form działalności gospodarczej. Niestety, ten oczywisty argument nie jest wystarczająco mocno wyartykułowany w przepisach prawa,tak by skutecznie zabezpieczać złoża kopalin. Dotyczy to między innymi złóż surowców energetycznych, co powoduje, że dla przyszłych pokoleń mogą być stracone dla gospodarczego wykorzystania przez ich dalszą zabudowę infrastrukturalną. Złoża te powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpieczone dla ich wykorzystania poprzez realizację planowanych przedsięwzięć jako inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym. Krajem, z którego doświadczeń moglibyśmy czerpać, jest Austria , gdzie górnicy, ekolodzy, samorządowcy i politycy rozmawiali przez szereg lat, aby wyznaczyć strategiczne złoża do zagospodarowania na XXI wiek. Dyskutowali wiele lat, ale mają określone złoża do zagospodarowania na XXI wiek i już żadna grupa „przeciwna” nie może zablokować powstania nowych kopalń. Wiadomo, że nie wszystkie złoża będą zagospodarowane. Inne priorytety mają złoża surowców skalnych, a inne - złoża surowców energetycznych, jakimi są węgiel brunatny, węgiel kamienny czy złoża cynku i ołowiu. Polska winna dokonać waloryzacji różnych złóż kopalin i wytypować złoża strategiczne i uchwalić dla nich ścieżkę uproszczoną. Górnicy od 10 lat proszą o opracowanie listy złóż strategicznych,walczą od 20 lat o ustawowe zabezpieczenie złóż przed zabudową powierzchniową i proszą o uproszczenie zasad formalno - prawnych rozbudowy i budowy nowych kopalń. Próśb przesyłanych do Warszawy było wiele, a efekt jest znikomy! Podobna sytuacja była z budową autostrad czy obiektami na Euro 2012–dopiero uchwalenie specjalnej Ustawy pozwoliło na budowę tych koniecznych dla kraju obiektów.

Dla rozwoju branży górnictwa odkrywkowego, a szczególnie węgla brunatnego, ale też węgla kamiennego, strategicznymi działaniami winny być:
A. Opracowanie nowej Polityki Surowcowej Polski wraz ustawowym chronieniem-zabezpieczeniem złóż węgla brunatnego przed ich powierzchniową zabudową.
B. Ustalenie listy złóż strategicznych węgla brunatnego (kamiennego) dla gospodarczego wykorzystania w XXI wieku.
C. Usprawnienie postępowań związanych z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji górniczych.                                      
D. Usprawnienie postępowań zmierzających do uzyskania decyzji środowiskowej.
E. Usprawnienie procesu pozyskiwania i przedłużania koncesji wydobywczych przez ustawowe opracowanie nowych zasad formalno-prawnych budowy nowych kopalń na wzór ustawy autostradowej, czy też ostatnio o gazie łupkowym.
F.Zniesienie wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedłużania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
G. Uniemożliwienie czasochłonnego „przeciągania” postępowań i blokowania inwestycji w trakcie postępowań administracyjnych, które toczą się z udziałem społeczeństwa.
H. Weryfikacja polityki fiskalnej państwa tak, by dostosować poziom obligatoryjnych obciążeń branży do jej możliwości płatniczych.
I.Opracowanie nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050 wraz z wdrożeniem
rynku mocy.

 

Źródło: kgo.agh.edu.pl

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ