Partner serwisu
23 czerwca 2017

W Kościelisku rozmawiano o górnictwie odkrywkowym

Kategoria: Aktualności

Od 11 do 14 czerwca w Kościelisku koło Zakopanego odbywała Szkoła Górnictwa Odkrywkowego. Była to już piąta edycja tego wydarzenia, które organizuje Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Jednym z patronów medialnych SGO był Magazyn Surowce i Maszyny Budowlane.

W Kościelisku rozmawiano o górnictwie odkrywkowym

Fot. S. Malik

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego ma na celu podzielenie się wiedzą o zagadnieniach górnictwa odkrywkowego, a także wymianę doświadczeń, by móc wprowadzić dobre praktyki w górnictwie. W piątej edycji wzięło udział 230 osób przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, urzędów górniczych i kopalń odkrywkowych, a także firmy z zaplecza technicznego. Obrady rozpoczęły się od wręczenia nominacji członkom Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN. Ponadto, wręczono tytuł "Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego" osobom, które wspierają działalność branży górnictwa odkrywkowego.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia firmy FAMUR FAMAK S.A., która przedstawiła potencjał techniczny w budowie maszyn podstawowych dla górnictwa odkrywkowego, w tym realizację wartego ponad 26 mln euro projektu budowy dwóch koparek wielonaczyniowych dla kopalni w Bułgarii, a później problematykę prowadzenia działalności odkrywkowej na świecie omówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz z AGH. Rozmawiano także o nowych uregulowaniach prawnych i pozyskiwaniu koncesji wydobywczych.

O produkcji kruszyw

Drugi dzień obrad to sporo prezentacji interesujących dla kopalni kruszyw. O optymalizacji pracy w zakładach górniczych Lafarge mówił Piotr Krzemiński. Referat wygłosił również Krzysztof Mączka, który omówił korzyści, jakie przyniosła instalacja prasy hydraulicznej w Trzuskawicy. Podkreślił znaczne oszczędności wody do płukania (o ok. 70%) czy uzyskanie zagęszczonych/odsączonych osadów popłuczkowych w miejscu wytworzenia (18-20% wody), nadających się do standardowego transportu i składowania na składowiskach nadpoziomowych. Co istotne, roczny koszt serwisu i napraw prasy i instalacji obiegu szlamu oraz koszt dozowania wapna do obiegu jest na poziomie ok. 15%-18% kosztów używania obiegu otwartego szlamu i osadników.

Sporo czasu zajęły wykłady poświęcone bardzo aktualnej dziś kwestii zagospodarowania frakcji drobnych. Frakcje te są trudno zbywalne, co przyczynia się do bardzo niskich cen ich sprzedaży, a w niektórych regionach kraju i okresach słabszej koniunktury w budownictwie są frakcjami niezbywalnymi. Jak zagospodarować bardzo drobne frakcje mówił przedstawiciel IMBiGS, który zaznaczał, że aktualnie dostępnych jest szereg technologii wykorzystujących zastosowania frakcji drobnych.

Ciekawy i aktualny temat poruszył Marcin Siatrak z KD w Sandomierzu, pokazując, jak poprzez kolejne inwestycje spółka ogranicza koszty swej działalności. Podkreślał wagę, jaką należy przykładać do przygotowania wyrobiska, zaprezentował metody optymalizacji procesu wydobycia czy transportu - tu szczególną uwagę należy przywiązać do ograniczania ilości biegu jałowego, który nie przynosi żadnych korzyści, a generuje dodatkowe koszty. Równie ważne jak odpowiednie wykorzystanie maszyn w dostępnym czasie jest wykorzystanie ich możliwości transportowych, czyli dążenie do tego, żeby w każdym kursie maszyna przewiozła zakładaną ilość materiału.

W drugim dniu obrad dużym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje naukowców z Politechniki Wrocławskiej, które dotyczyły prawidłowej diagnostyki koparek i przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych, swoje najnowsze osiągnięcia pokazali także przedstawiciele światowych producentów maszyn górniczych jak: KOMATSU, CATERPILLAR czy LIEBHERR.

Nie zabrakło także tematyki eksploatacji węgla brunatnego, z budową i monitorowaniem maszyn górniczych oraz optymalizacją pracy układów odwadniania kopalń - doświadczeniami dzielili się pracownicy kopalń w Bełchatowie, Koninie i Turowie. Ostatnim blokiem tematycznym w tym dniu były rozwiązania stosowane w technice strzelniczej.

Trzeci dzień należał w głównej mierze do pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego, którzy przedstawili wyniki swoich najnowszych badań.

Według organizatorów Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 pokazała, jak wiele zmian i nowych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja prowadzonych procesów technologicznych.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną Szkołę Górnictwa Odkrywkowego w roku 2018.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, dr inż. Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Tadeusz Słomka - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Wacław Dziurzyński - Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN oraz prof. Józef Dubiński - Prezes SITG. Sponsorami głównymi piątej edycji byli: FAMUR FAMAK S.A., Sempertrans Group, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bestgum Polska Sp. z o.o., Austin Powder Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o., Kopalnie Dolomitu S.A., Geotronics Polska Sp. z o.o oraz WKG Sp. z o.o.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ