Partner serwisu
12 maja 2017

Nowoczesne spojrzenie na budownictwo przez Grupę Budimex

Kategoria: Aktualności

Grupa Budimex jest liderem w branży budowlanej. W poprzednim roku osiągnęła największy zysk netto na poziomie 410 mln zł oraz wzrost sprzedaży o 8,5%. W celu utrzymania pozycji lidera, firma stawia na rozwój innowacyjnych technologii i budowę partnerstw z polskim środowiskiem akademickim i start-upowym.

Nowoczesne spojrzenie na budownictwo przez Grupę Budimex

Firma rozwija nowe technologie z zakresu digital construction, technologii materiałowych czy ekologicznych rozwiązań. Własna flota bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wykorzystywana jest do prac geodezyjnych, m.in. do tworzenia opracowań fotogrametrycznych w celu weryfikacji prac ziemnych na budowie.

Budimex przy pomocy skaningu laserowego 3D dokonuje precyzyjnej inwentaryzacji obiektu (weryfikuje jakość prac budowlanych lub tworzy dokumentację powykonawczą). By zapewnić inżynierom zdalny dostęp do modeli BIM i rysunków wykonawczych, firma rozwija na swoich placach budów urządzenia mobilne. Aplikacje na tablety umożliwiają również prowadzenie list kontrolnych (elektroniczna rada budowy), śledzenie zagrożeń BHP, archiwizowanie dokumentacji na potrzeby gwarancji czy zarządzanie dostawami za pomocą kodów QR.

Coraz więcej kontraktów w firmie wykorzystuje modele BIM (wirtualne prototypy budowanych obiektów), które zwiększają przejrzystość dokumentacji budowlanej, umożliwiają szybkie generowanie zestawień ilościowych, wprowadzają zmiany projektowe oraz pozwalają na wykrywanie kolizji projektowych. W wybranych inwestycjach model jest obecny na każdym etapie procesu inwestycyjnego (od złożenia oferty, przez projektowanie i wykonawstwo, aż po zarządzanie obiektem (Facility Manegment). Co ważne, model BIM jest źródłem spójnych i aktualnych informacji o inwestycji dla wielu działów firmy jednocześnie - od działu projektowego, po dział handlowy lub zespoły realizacyjne.

Budimex promuje także technologię BIM w branży budowlanej w Polsce. Firma dzieli się swoim praktycznym doświadczeniem na spotkaniach informacyjnych dla inwestorów publicznych, prywatnych i projektantów.

Budimex bierze udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które dotyczą wprowadzenia BIM do zamówień publicznych. Firma przewodniczy sekcji „Construction” w V4 BIM Task Group przy Grupie Wyszehradzkiej. Wspiera także Komitet BIM PZiTB i SARP, którego celem jest wypracowanie podstawy programowej nauczania technologii BIM na polskich uczelniach technicznych (liderem grupy jest Politechnika Krakowska, wsparta przez Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego). Budimex, od października 2016 roku, prowadzi na Politechnice Warszawskiej pilotażowy przedmiot ,,BIM w praktyce. Doświadczenie pozyskane dzięki współpracy z politechniką, wnoszone jest do prac komitetu BIM PZiTB i SARP.

Firma rozwija także wiele innych innowacyjnych projektów, z których warto wymienić chociażby ekologiczne zaplecze, ewidencję dostaw, mobilne tankowania czy system ewidencji i kontroli stanu magazynowego szalunków na budowie.

Mając na uwadze długofalową strategię rozwoju, grupa Budimex tworzy partnerstwa z polskimi środowiskami akademickimi i start-upowymi. W ostatnim czasie został podpisany list intencyjny o międzywydziałowej współpracy z Politechniką Warszawską.

 

Źródło i fot.: Informacja prasowa

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ