Partner serwisu
10 maja 2017

LiuGong Dressta wspiera studentów

Kategoria: Aktualności

W ramach kolejnej edycji programu stypendialnego Liugong Dressta Machinery, odbyło się uroczyste wręczenie zaproszeń na staże dla najzdolniejszych studentów Inżynierii Materiałowej Stalowowolskiego Wydziału KUL oraz Politechniki Rzeszowskiej.

LiuGong Dressta wspiera studentów

Stażowy Fundusz Stypendialny to powstały trzy lata temu projekt wspierania studentów, pierwotnie skierowany do słuchaczy Politechniki Rzeszowskiej, a od roku akademickiego 2016-2017 również do Wydziału Inżynierii Materiałowej KUL, który ma na celu praktyczne wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, młodej kadry inżynierskiej.

Zgodnie z założeniami kultywowania tradycji zakładu i jednocześnie zachęcania kolejnego pokolenia do pozostania na lokalnym rynku pracy oraz rozwijania swojej kariery, Liugong Dressta Machinery inwestuje nie tylko w fabrykę, ale i w kapitał ludzki. Władze Spółki, decydując się na współpracę z uczelniami, myślą o kandydatach, którzy mogą zasilić kadrę pracowniczą w najbliższych latach.

20 marca br., sześcioro studentów Inżynierii Materiałowej KUL: Łukasz Tapper, Paula Kwolek, Kacper Andres, Seweryn Dolecki, Wioletta Idec oraz Tomasz Baczewski, w obecności dziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie – prof. Andrzeja Kuczumowa, podpisało umowy stażowe z Hou Yubo, wiceprezesem Liugong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli. Oprócz możliwości odbycia stażu, studenci otrzymają także 2 tys. zł gratyfikacji w postaci stypendium

Nawiązanie współpracy pomiędzy LDM a uczelniami jest częścią naszego programu promowania młodych i zdolnych studentów, którzy mają szansę praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności oraz bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu, będącego częścią globalnej firmy - powiedział Hou Yubo.

Według dziekana wydziału, prof. Andrzeja Kuczumowa, ufundowane staże stwarzają możliwość zaobserwowania, jak wygląda praca w międzynarodowym środowisku, a w dalszej perspektywie - zatrudnienia w różnych miejscach na świecie.

Mamy w naszych strukturach doświadczonych inżynierów, konstruktorów i technologów. Ich wiedzę chcemy przekazywać następnemu pokoleniu, które – jako absolwenci wyższej uczelni, posiadający umiejętności nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne i osiągnięcia naukowo-techniczne - będzie mogło rozwijać swoje kariery nie tylko w Polsce, ale i w każdym zakątku globu – wyjaśnia Hou Yubo. Nasze zakłady, laboratorium i pozostałe placówki oraz biura kierunkowego rozwoju w różnych krajach świata, gdzie mamy swoje siedziby, będą służyły tym młodym ludziom wsparciem – dodaje.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ