Partner serwisu
05 maja 2017

Odwrotne obciążenie Vat – stanowisko Ministerstwa Finansów

Kategoria: Aktualności

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, wystąpiło do Premiera Mateusza Morawieckiego – Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o oficjalną interpretację znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.

Odwrotne obciążenie Vat – stanowisko Ministerstwa Finansów

29 marca br. SPBT otrzymało odpowiedź z Resortu Finansów. Traktuje ona w sposób bardzo ogólny na temat podnoszonych przez branżę producentów betonu zagadnień, np. definicji podwykonawcy, sposobu rozliczenia VAT przy sprzedaży towaru (betonu) wraz z usługą (transport, pompowanie). Co do szczegółów MF odsyła do swojej strony internetowej (www.finanse.mf.gov.pl zakładka VAT) i broszury informacyjnej „Objaśnienia podatkowe – stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”.

W przywołanym stanowisku Ministerstwo Finansów stwierdza, iż należy mieć na uwadze, że przedsiębiorcy będącymi członkami Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, celem wyjaśnienia wątpliwości ze stosowaniem przepisów ustawy o VAT, mają prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 14b – 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Należy zaznaczyć, że tylko uzyskanie interpretacji indywidualnej daje podatnikom gwarancję pewności prawa w stosunku do opisanego w interpretacji stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i pozwoli wyeliminować wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w ich konkretnych przypadkach.

Mając na względzie dobrze pojęty interes branży producentów betonu towarowego, która chce działać w sposób przejrzysty i transparentny, Zarząd SPBT na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br., podjął decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do uzyskania wiążącej wykładni obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy o odwrotnym obciążeniu VAT w budownictwie. O rezultatach tych starań będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Źródło: spbt.pl

Fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ