Partner serwisu
17 marca 2017

Rynek kruszyw w PKP Cargo

Kategoria: Aktualności

W 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł, a EBITDA 562 mln zł. Grupa zahamowała spadek wolumenu przewozów oraz zwiększyła przewozy intermodalne w ujęciu masy o 25% r/r. Wzrosła o 55% r/r obecność Grupy na rynkach zagranicznych liczona pracą przewozową. Zarząd PKP CARGO liczy, że w 2017 r. uda się utrzymać korzystną tendencję w zmianie udziałów rynkowych i wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy, w tym koniunkturę na duże projekty infrastrukturalne.

Rynek kruszyw w PKP Cargo

Przesunięte rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym Grupy PKP CARGO. Wykonana w ostatnim roku praca przewozowa wyniosła 4,64 mld tkm (-12% r/r). Powoli obserwowane jest ożywienie w tym segmencie z uwagi na coraz większą liczbę realizowanych projektów, o czym świadczy zanotowany w IV kwartale 2016 r. (po raz pierwszy w 2016 roku) wzrost przewozów o 9% r/r zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i zrealizowanej pracy przewozowej.

W listopadzie 2016 r. zawarto z KE umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych na kwotę ponad 1,9 mld euro, w tym 10 projektów PKP PLK na kwotę 1,6 mld euro. To dobry prognostyk na przyszłość.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Przesunięcia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac budowlanych w porównaniu do 2015 roku.

-Zmniejszenie zakresu inwestycji kolejowych.

-Mniejsza skala inwestycji lokalnych, finansowanych przez samorządy, mających duży udział w zapotrzebowaniu na kruszywa budowlane.

-Spadek produkcji budowlano-montażowej w 2016 r. o 14,1% r/r, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,5% r/r, a w IV kwartale 2016 r. spadki odpowiednio o 13,2% r/r oraz 9,5% r/r.

 

 

 

Źródło i fot.: PKP Cargo

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ