Partner serwisu
14 marca 2017

1300 km nowych tras w realizacji

Kategoria: Aktualności

Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do ruchu ponad 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilku obwodnic. W kolejnych dwóch latach, te drogi oraz trasa S17, planowane są niemal w całości do oddania do użytku. Obecnie prace projektowe i budowlane toczą się na ponad 1300 km odcinków nowych dróg. Na zadania o długości ponad 700 km prowadzone są postępowania na wybór wykonawców.

1300 km nowych tras w realizacji

Jednym z przykładów jest budowa nowej „zakopianki” czyli drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem. Trwa tu drążenie ponad 2 km tunelu pod górą Mały Luboń pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą metodą górniczą, stosowaną po raz pierwszy w Polsce ADECO RS. Wybór tej metody podyktowany był skomplikowaną budową geologiczną występującą na tym terenie.

Dla wszystkich użytkowników „zakopianki” to zapowiedź wyraźnego skrócenia czasu przejazdu i wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu podróży z Krakowa na południe Polski - powiedział podczas wizyty w województwie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa dopuszczone są prace w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykonywanie robót w takim trybie wiąże się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń. Dlatego są one na bieżąco monitorowane. Ze względów geologicznych, aby nie osłabić górotworu, drążenie nie będzie wykonywane całym przekrojem tunelu. W całym procesie budowy obiektu przewidziany jest szereg innowacyjnych rozwiązań. Finalnie powstaną dwa równoległe tunele i w każdym będzie odbywał się ruch w jednym kierunku czyli praktycznie wydrążyć trzeba ponad 4 km.

Na pozostałych odcinkach S7 od Lubnia do Rabki Zdroju trwają prace ziemne przy wykopach i zakładaniu gwoździ gruntowych na skarpach (w celu zabezpieczenia zboczy skarp), deskowanie, zbrojenie i betonowanie obiektów mostowych. Betonowane są fundamenty i podpory. W tym sezonie zimowym żaden z wykonawców nie ogłosił przerwy w pracach, co oznacza, że pracowali przez cały ten okres.

Prace na S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska w Krakowie zostaną ukończone pod koniec lipca 2017 r. Odcinek ma 4,5 km długości, z najdłuższym mostem w Małopolsce nad Wisłą (dwa równoległe obiekty o dł. 706 m i 695,6 m. ). W ramach inwestycji przebudowane będzie także 1,5 km drogi krajowej nr 79 (ul. Igołomska) do parametrów drogi dwujezdniowej

Intensywne prace prowadzone są na innych inwestycjach w całym kraju. Realizowane są połączenia Szczecina z Legnicą i Bolkowem w ciągu S3, Wrocławia z Poznaniem poprzez trasę S5 i A1 w okolicach Grudziądza. Nowe fragmenty S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa oraz S8 i S17 czyli połączenia między stolicą a Białymstokiem i Lublinem.

S3 - połączenie północ - południe

Realizowane jest obecnie połączenie zespołu portów Szczecin-Świnoujście z południową granicą Polski. Jeszcze w 2017 r. oddane do ruchu mają zostać drugie nitki S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego i na trasie od Sulechowa do Zielonej Góry. Kolejne odcinki ekspresowego połączenia z autostradą A4 i dalej z Bolkowem są w trakcie budowy. Ruszyły tam prace ziemne oraz trwają roboty mostowe. Rozpoczął się m.in. proces przygotowawczy do zmiany organizacji ruchu na A4, gdzie w kwietniu będą budowane wjazdy i zjazdy na węzeł Legnica Południe. Planowane jest sukcesywne oddawanie do ruchu kolejnych odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S3, tak aby całe połączenie Bolkowa ze Szczecinem funkcjonowało jeszcze przed końcem 2018 r.

Kolejny odcinek do południowej granicy jest obecnie w trakcie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. Część po stronie czeskiej, zgodnie z międzynarodowym porozumieniem, również ma być realizowana w ciągu trasy D11. Natomiast na północnym końcu trasy S3 część odcinków już funkcjonuje, inne są w trakcie postępowania przetargowego, a końcowe połączenie do samego Świnoujścia jest w trakcie przygotowania do przetargu.

S6 na zachód od Koszalina

Z kolei rok po oddaniu trasy S3 Szczecin - Legnica, czyli do końca 2019 r., planowane jest również oddanie do ruchu połączenia Goleniowa z Koszalinem w ciągu S6. Na wszystkich sześciu fragmentach trasy zostały wydawane decyzje ZRID, prowadzone są wycinki drzew i ruszają roboty budowlane. Na 120-kilometrowym docinku ekspresowej „szóstki” powstanie 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Sama obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 o długości 20,1 km planowana jest do oddania jeszcze w 2018 r. Obecnie trwają tam roboty przy obiektach mostowych, usuwaniu kolizji, wymianie gruntu i wzmacnianiu podłoża.

W woj. zachodniopomorskim trwa jeszcze realizacja dwóch obwodnic. Obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (dł. 17,8 km) jest w budowie, roboty koncentrują się głównie przy budowie estakad. Inwestycja powinna się zakończyć w 2018 roku. Obwodnica Szczecinka w ciągu S11 (dł. 12 km) czeka na uzyskanie decyzji ZRID. Wiosną również na tej inwestycji rozpoczną się roboty budowlane. Ta obwodnica powinna być gotowa w 2019 roku.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ