Partner serwisu
25 listopada 2016

Beton towarowy – warto przygotować się do certyfikacji

Kategoria: Aktualności

Biorąc pod uwagę tegoroczne zapowiedzi podsekretarza stanu – Tomasza Żuchowskiego, można się spodziewać, że najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowe „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym”.

Beton towarowy – warto przygotować się do certyfikacji

Wg projektu ww. rozporządzenia – w tabeli „Wymagane systemy oceny …”  pod pozycją 26 zapisany będzie „beton towarowy”, dla którego przewiduje się dwa poziomy systemu oceny, a mianowicie:

"2+" do zastosowań konstrukcyjnych oraz
"4" dla pozostałych zastosowań.

Oznacza to, że praktycznie wszystkie asortymenty betonu zwykłego w klasie C12/15 i powyżej, przeznaczone na sprzedaż, podlegać będą certyfikacji w myśl PN-EN 206, PN-B-06265 czy PN-ISO 2859 i innych przepisów szczegółowych. Mówiąc krótko – w ustalonych odstępach czasu wytwórnię betonu towarowego kontrolować będzie audytor wydelegowany z niezależnej jednostki zewnętrznej, posiadającej uprawnienie Polskiego Centrum Akredytacji, a nawet – notyfikację organu Unii Europejskiej. Po wstępnej, zapoznawczej inspekcji zakładu, działając cyklicznie zgodnie z określoną procedurą i harmonogramem, audytor będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy produkcja danego zakładu kontynuowana jest pod osłoną skutecznej, zakładowej kontroli produkcji (ZKP); jeżeli tak, to wystawiany będzie certyfikat zgodności, jeżeli nie – nałożony zostanie zakaz wprowadzania towaru z zakwestionowanej produkcji do obrotu handlowego, co może doprowadzić nawet do zamknięcia zakładu. Warto zaznaczyć, że certyfikacja ma być wdrażana z inicjatywy producenta. I tylko udzielenie certyfikatu zgodności na wyrób do zastosowań konstrukcyjnych nada producentowi prawo wystawiania "deklaracji właściwości użytkowych".

Przełomowa regulacja

Beton towarowy zyska w ten sposób status wyrobu budowlanego, analogiczny do tego, jaki od wielu lat posiada kruszywo, cement, domieszki chemiczne czy popiół lotny, a nawet – prefabrykaty betonowe. Celem tej regulacji jest utrzymanie wysokiego, jednolitego standardu jakości betonu w imię interesu klienta, a więc – wykonawcy robót budowlanych, ale przede wszystkim – przyszłego użytkownika budowanego obiektu (gwarancja trwałości minimum na 50 lat).

Aby przybliżyć producentom betonu towarowego w Polsce zakres przedmiotowy nowej regulacji i konsekwencje jej wdrożenia, nasze Stowarzyszenie organizuje otwarte dla wszystkich zainteresowanych - szkolenie pt.

„Beton towarowy – wymagania jakim trzeba sprostać”

Zamierzamy ułatwić uczestnictwo, lokalizując cykl wystąpień naszych 4-ch ekspertów w:

Swarzędzu – Hotel AMARYLLIS – 16.11.2016.
Płońsku – Hotel MARTEX – 23.11.2016.
Gdańsku – Hotel CZTERY BRZOZY – 24.11.2016.
Modlniczce k/Krakowa – Centrum WITEK – 30.11.2016.

Bliższe szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie www.spbt.pl/szkolenia, zawierającej również „formularz zgłoszeniowy”. Z uwagi na ograniczoną pojemność sal wykładowych, proszę się pospieszyć z zapisem, bowiem o akceptacji zgłoszenia zadecyduje kolejność jego wpływu.

 

 

Źródło: spbt.pl

fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ