Partner serwisu
25 lipca 2016

Beton towarowy wyrobem budowlanym - jakim wymaganiom trzeba sprostać?

Kategoria: Cement i wapno

Dobiegają końca prace nad ostateczną treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Jednocześnie wieloletnia batalia, jaką Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce toczyło, aby nadać status prawny betonowi towarowemu kończy się sukcesem.

Beton towarowy wyrobem budowlanym - jakim wymaganiom trzeba sprostać?

Dołączymy więc do sąsiadujących krajów takich jak: Niemcy, Czechy czy Słowacja, w których uregulowania krajowe dotyczące betonu towarowego z powodzeniem funkcjonują od wielu lat.

Beton towarowy wg wymagań przywołanego rozporządzenia zostanie uznany za wyrób budowlany i będzie podlegał krajowemu systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w zależności od zamierzonego zastosowania wyrobu:

system 2+ do zastosowań konstrukcyjnych oraz
system 4 dla pozostałych zastosowań.

Dodatkowe wymagania

Oznacza to, iż dla producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych postawione zostaną dodatkowe obligatoryjne wymagania w zakresie:

posiadania certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną systemu zakładowej kontroli produkcji
uzyskania w roku 2017 Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Roczny okres przejściowy

Wprowadzenie nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2017 r. dla wyrobów nieobjętych obecnie obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym odbędzie się poprzez zachowanie rocznego okresu przejściowego przeznaczonego dla dostosowania procedur, produkcji i kontroli przez zakłady produkcyjne.

Od 2018

Od 1 stycznia 2018 r. każdy producent betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych będzie zobligowany posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Należy zwrócić uwagę, iż wymagania Rozporządzenia nakładają obowiązek wydania przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania znakiem budowlanym zarówno przy produkcji betonu do zastosowań konstrukcyjnych, jak i do pozostałych zastosowań.

Producent, deklarując zgodność z dokumentem odniesienia, będzie musiał posługiwać się specyfikacją techniczną (Polską Normą wyrobu) niemającą statusu normy wycofanej, co będzie miało wpływ na ujednolicenie wymagań dla wszystkich producentów betonu towarowego w Polsce.

Wzmocnienie nadzoru

Korzyści z umocowania prawnego betonu towarowego to także wzmocnienie nadzoru poprzez zaangażowanie zarówno akredytowanej jednostki certyfikującej (w przypadku betonu do zastosowań konstrukcyjnych), jak i organów kontroli (wydział wyrobów budowlanych). Nadzór ten nie tylko obejmie właściwości wyrobu końcowego, ale także, co narzuca norma PN-EN 206:2014-04, etap doboru składników, kontroli sprzętu do produkcji, jak również procedur kontroli produkcji u wytwórcy.

Wydaje się, iż największym wygranym w umocowaniu prawnym betonu towarowego będzie klient, który będzie otrzymywał wyrób wyprodukowany z odpowiednią starannością, a jednocześnie będący pod właściwym nadzorem.

źródło: SPBT
ffot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ