Partner serwisu
29 czerwca 2016

Kolejne projekty drogowe z umowami na dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020

Kategoria: Aktualności

GDDKiA podpisała kolejne umowy o dofinansowanie dla 3 projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tym razem wsparcie ze środków unijnych dotyczy budowy autostrady A1 od Pyrzowic do Częstochowy, budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 i ekspresowej „ósemki” od Wyszkowa do granicy województwa. Ponadto informujemy, że została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15”.

Kolejne projekty drogowe z umowami na dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020

Projekt dofinansowania dla budowy obwodnic realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast). Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 673 964 596,47 PLN; maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych - 524 087 442,86 PLN; wysokość dofinansowania UE - 445 474 326,43 PLN.

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

Celem projektu jest budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, korytarzu Bałtyk- Adriatyk, o łącznej długości 57,70 km.

W zakresie tym zawarte jest włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu (oraz rezerwą na trzeci pas ruchu), pasem dzielącym i pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. W ramach inwestycji zaprojektowano 5 węzłów drogowych.

W ramach Projektu zostaną wykonane również takie elementy infrastruktury jak m.in.: budowa 8 miejsc obsługi podróżnych, obiektów inżynierskich, elementów systemu poboru opłat, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia

Projekt ma na celu budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T o łącznej długości 24,65 km.

Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym i szerokim pasem rozdziału stanowiącym rezerwę pod trzeci pasu ruchu. Budowa 4 węzłów drogowych („Radom Północ”, „Radom Zachód”, „Wolanów” i „Radom Południe”) umożliwi bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu drogowego po sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

W ramach Projektu zostaną wykonane również takie elementy infrastruktury jak m.in.: budowa obiektów inżynierskich, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków – granica woj. mazowieckiego/podlaskiego

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8, o całkowitej długości 38,496 km na odcinku Wyszków - granica województwa mazowieckiego/podlaskiego. Projekt będzie realizowany w systemie tradycyjnym.

Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8, rozdzielone istniejącą obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. Na wszystkich odcinkach przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, wraz z pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 7 węzłów drogowych i 3 miejsc obsługi podróżnych. Planowana droga ekspresowa S8 ułatwi ruch tranzytowy, a także wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu.

 

Źródło i fot.: GDDKiA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ