Partner serwisu
20 czerwca 2016

Wzrost zamówień w branży budowlanej

Kategoria: Aktualności

Firmy budowlane w II kwartale br. oceniają koniunkturę lepiej niż trzy miesiące wcześniej oraz w ostatniej części ubiegłego roku. Odczyt „Barometru EFL[1]” dla branży budowlanej na II kwartał tego roku wyniósł 58,3 pkt., czyli o 5,4 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale. Wyższa wartość wskaźnika wynika przede wszystkim z optymizmu dotyczącego prognozowanego poziomu sprzedaży. Jego wzrostu spodziewa się aż dwa razy więcej przedsiębiorców niż na początku tego roku (42,5 proc. vs. 21,3 proc.).

Wzrost zamówień w branży budowlanej

– Określając kondycję branży budowlanej można wziąć pod uwagę kilka wskaźników. Na przykład, kiedy w Polsce trwały przygotowania do Euro 2012, mówiliśmy o koniunkturze w związku z budową infrastruktury, głównie drogowej i kolejowej. Takim wskaźnikiem może być też liczba wydanych pozwoleń na budowę czy kolejne inwestycje mieszkaniowe lub usługowe. Na pewno jednak na kondycję budownictwa ma wpływ kalendarz, bo ta branża jak żadna inna w dużej mierze jest zależna od pogody. Z tej przyczyny po zimowych nastrojach, powrócił optymizm i przedsiębiorstwa działające w budowlance oczekują poprawy sytuacji na rynku – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

W II kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży budowalnej wyniósł 58,3 pkt. Jest to wynik nieco lepszy niż główny wskaźnik dla całego rynku MŚP w Polsce, który wyniósł 57,8 pkt. Warto zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest nie tylko wyższa kwartał do kwartału (+5,4 pkt. proc.), ale także rok do roku (+4 pkt. proc.). Oznacza to, że przedsiębiorcy spodziewają się lepszego roku niż poprzedni.

Optymistyczna ocena koniunktury w budowlance to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie trzech obszarów. Aż 42,5% firm z branży spodziewa się wzrostu zamówień w najbliższych miesiącach – to wynik dwa razy lepszy niż kwartał wcześniej. Za planowanym wzrostem sprzedaży idzie prognozowana poprawa płynności finansowej firm działających w budownictwie. W II kwartale br. 27,8% przedsiębiorców spodziewa się poprawy w tym obszarze, podczas gdy na początku roku ten wskaźnik wynosił tylko 11,3%. O lepszej kondycji branży świadczyć może także większa liczba firm, które planują inwestycje – 20,6%, o 5,8 pkt. proc. więcej niż w I kwartale br.

Barometr EFL

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4 – 11.05.2016 r.

 

Źródło i fot.: media.efl.pl

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ