Partner serwisu
03 lutego 2016

Skanska podpisała kontrakt o wartości 335 mln zł brutto

Kategoria: Aktualności

Blisko 335 mln zł brutto będzie kosztować rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Ia - Wyszków – węzeł „Poręba”. Trzynastokilometrowy odcinek wraz z infrastrukturą mostową oraz urządzeniami towarzyszącymi zrealizuje Skanska dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak BIM, modele 3D, skaning laserowy czy dron.

Skanska podpisała kontrakt o wartości 335 mln zł brutto

8 stycznia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Białystok podpisała umowę z firmą Skanska na realizację inwestycji. Prace potrwają do lipca 2018 r. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. mazowieckim i największy kontrakt realizowany obecnie przez Skanska.

Inwestycja w liczbach
S8 to droga klasy S, gdzie zaprojektowana prędkość to 100 km/h, a nośność 115 kN/oś. Nowy odcinek będzie posiadał dwie jezdnie o szerokości 10,5 m każdy, pas dzielący o szerokości 10 m oraz pobocza nieutwardzone o szerokości 1,25 m każde. Jezdnie będą posiadać po dwa pasy ruchu i po jednym pasie awaryjnym.

Do wykonania nawierzchni Skanska zużyje 75 298 m sześc. betonu cementowego. Roboty mostowe pochłoną 4 095 000 kg stali zbrojeniowej, 34 000 m sześc. betonu. Wzdłuż drogi firma wykona 3 560 m kw. ekranów akustycznych.

- W ramach robót drogowych wykonamy blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8, drogi dojazdowe, trzy węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba” wraz z drogami dojazdowymi, poprzecznymi, skrzyżowania, dwa punkty kontroli pojazdów, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, system odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz przepusty drogowe, także te pełniące funkcje przejść dla zwierząt - wymienia Wojciech Chojecki, Kierownik Budowy, Skanska. – Ponadto rozbudujemy drogi i przebudujemy ciągi komunikacyjne krzyżujące się z nową inwestycją. Zakres prac obejmie też rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg - dodaje.

W trosce o zwierzęta i przyrodę
Poza budową drogi Skanska wykona również prace mostowe i konstrukcje inżynierskie. Trasa S8 na tym odcinku będzie posiadała łącznie 16 wiaduktów i mostów, 38 przejść dla zwierząt oraz 13 przepustów.

- Troska o życie jest jedną z naszych wartości. Promujemy przyjazne środowisku rozwiązania, a takimi z pewnością są zaprojektowane przez Inwestora przejścia dla zwierząt – mówi Zbigniew Hamerlik, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. – Realizacja projektów w zgodzie ze środowiskiem to odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń - komentuje.

- Ponadto, w związku z koniecznością wycięcia drzew na potrzeby realizacji powierzonego nam zadania, wykonamy szereg nasadzeń kompensacyjnych – wyjaśnia Dyrektor Zespołu Projektów. – Będzie to zieleń przydrożna, osłonowo-izolacyjna, przy przejściach dla zwierząt, ozdobna i funkcjonalna, a także dogęszczająca las - wymienia.

Budowa będzie prowadzona w sąsiedztwie terenów leśnych Puszczy „Białej” – Natura 2000.

Organizacja prac
Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap robót to wybudowanie nowej jezdni drogi ekspresowej po stronie prawej - od węzła „Trzcianka” do końca odcinka Ia - wraz z drogami dojazdowymi oraz obiektami inżynierskimi. - W tym etapie ruch pojazdów odbywał się będzie po istniejącej drodze krajowej – zapowiada Piotr Stępień, Kierownik Projektu, Skanska. - W pierwszym etapie wybudujemy też drogę dojazdową od początku odcinka do węzła „Trzcianka” wraz z obiektami inżynierskimi.

Drugi etap polegał będzie na wybudowaniu dwóch jezdni drogi ekspresowej od początku odcinka do węzła „Trzcianka”. - Na tym etapie prac ruch pojazdów zostanie skierowany na nowo wybudowaną drogę dojazdową – wyjaśnia Kierownik Projektu.

Następnie rozebrana zostanie istniejąca konstrukcja jezdni drogi krajowej i wybudowana jezdnia lewa drogi ekspresowej od węzła „Trzcianka” do końca odcinka wraz obiektami inżynierskimi. - W trakcie budowy tego odcinka ruch samochodów będzie się odbywał po nowej prawej jezdni drogi ekspresowej – kontynuuje.

BIM, modele 3D, skaning laserowy, dron
Podczas realizacji projektu Skanska skorzysta z nowoczesnych technologii dostępnych dla budownictwa.

– Zastosujemy systemy sterowania maszyn 3D wyposażonych w modele numeryczne realizowanego projektu (to model trójwymiarowy, umieszczony w przestrzennym układzie współrzędnych X, Y, Z) – mówi Piotr Stępień. - Na pełną kompatybilność pracy z modelami 3D i maszynami 3D pozwoli nam zastosowanie najnowszych instrumentów geodezyjnych - do obmiarów robót ziemnych w celu sporządzania cyklicznych bilansów robót wykorzystamy drona, natomiast skaning laserowy (również mobilny) posłuży do cząstkowych oraz końcowej inwentaryzacji elementów budowy – wyjaśnia Kierownik Projektu. - Do mobilnej pracy z dokumentami posłużą nam tablety IPAD z zainstalowanym programem PLANGRID - dodaje.

Wykorzystanie technologii BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac w trakcie realizacji inwestycji.

Źródło i fot.: www.skanska.pl

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ