Partner serwisu
20 października 2015

Górażdże: jest warunkowa zgoda UOKiK na przejęcie Duda Kruszywa i Duda Beton

Kategoria: Cement i wapno

Górażdże Cement może przejąć kontrolę nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton pod warunkiem wyłączenia z transakcji węzła betoniarskiego w Olszowej (woj. opolskie). Dzięki temu transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Górażdże: jest warunkowa zgoda UOKiK na przejęcie Duda Kruszywa i Duda Beton

Górażdże Cement należy do międzynarodowej grupy HeidelbergCement, obecnej w ponad 40 krajach. W Polsce jej działalność skupia się na produkcji i sprzedaży cementu, kruszyw oraz betonu towarowego.  Duda Beton oraz Duda Kruszywa będą zajmowały się produkcją i sprzedażą kruszyw oraz betonu towarowego. Transakcja ma polegać na nabyciu przez Górażdże Cement 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym przejmowanych spółek.

Wstępna analiza Urzędu wykazała, że w tej sprawie niezbędne jest przedłużenie postępowania i przeprowadzenie analizy rynku. Badaniem objęto konkurentów uczestników transakcji, łącznie 112 podmiotów. Pytania Urzędu dotyczyły m.in. wielkości i wartości sprzedaży, odległości w jakiej sprzedają swoje produkty, a także opinii na temat planowanej koncentracji.

Przeprowadzone badanie wykazało, że w przypadku betonu towarowego rynkiem geograficznym jest obszar w promieniu 25 kilometrów od wytwórni. W takiej odległości działający na tym rynku przedsiębiorcy prowadzą większość sprzedaży. Jeżeli chodzi o kruszywa naturalne, Urząd wziął pod uwagę wpływ transakcji na konkurencję zarówno uznając je za jeden rynek produktowy, jak i dokonując segmentacji na osobne rynki piasku oraz żwiru. Urząd ustalił również, że zasięg sprzedaży piasku wynosi od 100 do 120 km, żwiru od 180 do 190 km, a kruszyw naturalnych łącznie od 130 do 140 km od kopalni.

Postępowanie wykazało, że na lokalnym rynku sprzedaży betonu zlokalizowanym w obszarze do 25 km od węzła Duda Beton w Olszowej (woj. opolskie) dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Obecnie uczestnicy koncentracji posiadają tam najwyższe udziały, które po koncentracji znacznie przekroczyłyby 40 proc., od których domniemywa się posiadanie pozycji dominującej.

Wobec zastrzeżeń Urzędu do transakcji przejmująca spółka przedstawiła propozycję jej modyfikacji, tak aby nie doszło do naruszenia konkurencji. UOKiK przyjął tę propozycję i wydał warunkową zgodę na koncentrację. Zgodnie z wydaną decyzją z transakcji wyłączone muszą zostać wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na węzeł betoniarski Duda Beton w Olszowej (woj. opolskie). Dotyczy to w szczególności umów z pracownikami, praw do nieruchomości, dokumentacji księgowej, technicznej, handlowej i prawnopracowniczej, lokalnej bazy klientów, zezwoleń środowiskowych i wodnoprawnych, umów cywilnoprawnych o świadczenie usług dla węzła oraz zawartych lokalnie z odbiorcami betonu, a także środków trwałych i urządzeń.

To kolejna decyzja warunkowa, w której Urząd uzależnił transakcję od zmodyfikowania jej zakresu. We wrześniu 2014 r. UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez spółkę KDWT 11 hurtowni tytoniowych Kolportera pod warunkiem rezygnacji z przejęcia jednej z placówek.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, Prezes Urzędu może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Od 2004 r. jest to 22. rozstrzygnięcie  nakładające obowiązki na zgłaszającego transakcję oraz pierwsze w tym roku.

Źródło: uokik.gov.pl

fot.: http://www.gorazdze.pl/pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ