Partner serwisu
14 sierpnia 2015

Odpad na wagę złota

Kategoria: Cement i wapno

Przemysł cementowy jest w stanie dokonać odzysku energetycznego i zagospodarować ok. 1-1,2 mln ton rocznie w postaci paliwa alternatywnego. To jednak jest kropla w morzu potrzeb, gdyż nadal ok. 11 mln Mg odpadów pozostaje do zagospodarowania. Współspalanie paliw alternatywnych przez piece cementowe to sposób nie tylko ekonomiczny, ale również przyjazny dla środowiska.
 

 Odpad na wagę złota

Techniki współspalania odpadów w Polsce stosuje się od 2000 roku. Początkowo udział energii użytkowej z odpadów w procesie wypału klinkieru sięgał zaledwie 2%. Bardzo wyraźny rozwój stosowania tych paliw nastąpił w ostatnich kilku latach, w niektórych instalacjach poziom substytucji osiąga już nawet ponad 80%. W cementowni Ożarów obecnie współspala się odpady na poziomie powyżej 40%,. Jest to możliwe dzięki wybudowaniu bardzo nowocześniej instalacji do podawania paliw alternatywnych o wydajności 960 Mg/dobę, dzięki której podawane jest paliwo bezpośrednio przez kalcynator. Dodatkowo paliwo alternatywne podawane jest przez palniki główne wraz z paliwem konwencjonalnym.  Należy zauważyć, że tylko paliwo alternatywne o ściśle określonych parametrach może być współspalane w piecu do wypału klinkieru. Głównie ze względu na konieczność utrzymania reżimu technologicznego, spełnienia norm cementowych i dotrzymania standardów emisyjnych narzuconych przez Rozporządzenie o standardach emisyjnych z dnia 4 listopada 2014 roku.


Piec cementowy a odpady – zgrany duet?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego piec do wypału klinkieru jest idealnym miejscem na wykonanie odzysku energetycznego i odzyskanie części energii zawartej w odpadach. Przede wszystkim panująca tam temperatura ok. 2000°C, czas przepływu gazów ponad 6 sekund w zakresie temperatur powyżej 1200°C, temperatura wsadu piecowego ok. 1450°C w strefi e spiekania, co więcej związki gazowe, takie jak HF, HCl, SO2 są adsorbowane na alkalicznych reagentach. Warto też podkreślić, że powstający popiół w procesie wypału   wbudowuje się w strukturę klinkieru, przez co nie powstają odpady procesowe.
Należy zatem wyraźnie podkreślić, że piece do wypału klinkieru – bez konieczności dodatkowych modernizacji – spełniają warunki termicznego przekształcania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. Spełniają również restrykcyjne wymogi narzucone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych. Warto zauważyć, że ostatnia nowelizacja tych przepisów doprowadziła do zaostrzenia wymogów, a mianowicie: „w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych: natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji albo urządzeń spalania lub współspalania odpadów, a jeżeli przekraczanie standardów emisyjnych utrzymuje się, nie później niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń, rozpoczyna się procedurę zatrzymywania instalacji”. Poprzednie rozporządzenie dopuszczało trzykrotne przekroczenie standardów emisyjnych.
Dodatkowo w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia standardu emisyjnego, WIOŚ i UM musi otrzymać stosowną informację.

Cały artykuł dostępny w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 3/2015.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ