Partner serwisu
18 lutego 2015

Ile wart jest kamieniołom w Osielcu

Kategoria: Aktualności

Starosta Suski w 2014 r. zlecił wycenę nieruchomości wraz ze złożami, na której znajduje się kamieniołom w Osielcu. Nową opłatę za użytkowanie wieczyste ustalono w 2015 r. w wysokości 19.886,00 zł, w 2016 r. w wysokości 95.288,00 zł, a od 2017 r. w wysokości 170.690,13 zł. Z tak naliczonymi opłatami nie zgadza się spółka Trzuskawica, która wyrażając swój sprzeciw skierowała sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Ile wart jest kamieniołom w Osielcu

Portal powiatsuski24.pl podaje, że kamieniołom w Osielcu, który znajduje się na gruncie o powierzchni około 60 ha stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz spółki akcyjnej Trzuskawica. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne, które wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego ( w zakresie tej nieruchomości prawo użytkowania wieczystego ustalono na 99 lat tj. do 2089 r. ). Ponadto zgodnie z przepisami powołanej ustawy wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że ostatnia aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego miała miejsce w 2007 r., Starosta Suski w 2014 r. zlecił wycenę ww. nieruchomości Skarbu Państwa wraz ze złożem. Operat szacunkowy został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego przy udziale taksatora złóż kopalin i geologa, który określił wartość prawa własności ww. nieruchomości wraz ze złożami w wysokości 5.689.671,00 zł

Starostwo Powiatowe wyjaśnia, że kilkunastokrotny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste wynika ze zmiany przepisów, które wcześniej przy obliczaniu opłaty rocznej nie uwzględniały wartości złoża.

Cały materiał do przeczytania na stronie www.powiatsuski24.pl

Źródło: www.powiatsuski24.pl

Fot. Trzuskawica

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ