Partner serwisu
16 grudnia 2014

Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw

Kategoria: Podsumowanie roku

Pogoda była naszym sprzymierzeńcem W okresie długiego, niepodległościowego weekendu dużo czasu spędziłem z wnukami, prawdziwym szczęściem każdego dziadka. Będąc z wnuczką na placu zabaw, uświadomiłem sobie szczególne doświadczenie tego roku. Pogodę, dobrą pogodę, która istotnie wpłynęła na wyniki branży kruszyw.

Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw

Prognozując wyniki tego roku, nie doceniłem wpływu pogody, a ta była naszym sprzymierzeńcem. Od początku roku budowy mogły funkcjonować, nadrabiając zaległości i niedotrzymane terminy. Przewozy kruszyw mogły być realizowane. Lato również pogodowo nie było nieprzyjazne, a jesień? Jesień można było spędzać jak ja, z wnuczką na placu zabaw. Pogoda spowodowała, że w miejscu prognozowanego spadku potrzeb nastąpił ich wzrost w segmencie kruszyw naturalnych o ok. 10% do roku 2013. Piaski i żwiry pozostały na poziomie 2013.

Niestety, inaczej jest z wartością produkcji, która wśród wiodących producentów wzrosła o ok. 5%, wśród małych spadła, co jest spowodowane możliwościami produkcji znacznie większymi niż zapotrzebowanie. Mają miejsce również istotne problemy windykacyjne, a tym samym często brak płynności fi nansowej. Branża nie ma generalnie problemów ilości produkcji, szkoda, że nie są przez wykonawców realizowane wyzwania jakościowe. Tylko nieliczni rozumieją, że tanie kruszywa skutkują drogimi naprawami.

Wyzwaniem było doprowadzenie do zmian w prawie, zapewniających skuteczną ochronę złóż kopalin poprzez oddanie całego problemu wydobycia kopalin bez koncesji jedynemu zaangażowanemu w sprawę organowi – nadzorowi górniczemu. 

Problemy branży:
• Brak działań samorządu, skutecznego umieszczenia w studiach i miejscowych planach zagospodarowania udokumentowanych złóż kopalin. Mam poważne obawy, by nowe-stare samorządy coś zmieniły w tym zakresie.
• Nieuwzględnienie w Ogólnych Specyfi kacjach Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pracy ekspertów, w tym przedstawicieli PZPK, przez co nadal przepisy te są kontrowersyjne, a nie konstruktywne.


W kolejnym, 2015 roku, wyzwaniem będzie podejmowanie i realizowanie problemów, których nie da się rozwiązać bez otwartości drugiej strony. Oczekujemy, że będzie to rok dobrej pogody dla inwestorów i wykonawców oraz rok stabilizacji zapotrzebowania. Nam wszystkim, tak jak sobie, życzę zdrowia i pogody ducha oraz by nie odchodzili nasi bliscy i przyjaciele, z którymi mamy jeszcze tak wiele do przegadania.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ