Partner serwisu

RELACJA

Kategoria: XII Sympozjum Naukowo-Techniczne Cement – Kruszywa 2005

Około 150 uczestników i prawie 30 stoisk. Kilkanaście referatów, prezentacji i wystąpień. Ponadto rozmowy na spotkaniach biznesowych, wycieczkach czy bankietach oraz rozstrzygnięcie konkursu na "Klucz Sukcesu". To w kilku słowach najważniejsze punkty XII Sympozjum Naukowo-Technicznego CEMENT – KRUSZYWA 2005 (8-10 listopada, Bydgoszcz).

 

 

     A jednym słowem imprezę opisać można jako: "Świetna" - tak mówiło wielu przedstawicieli cementowni, kopalń kruszyw, instytucji i firm związanych z branżą surowców budowlanych.

    
Tuż po 14.15, pierwszego dnia spotkania, uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Krzysztof Mączka z Lafarge Kruszywa (firma ta była tegorocznym Honorowym Gospodarzem), Aleksander Kabziński z PZPPK i Piotr Szczepański z Wumig Densit Polska (sponsor główny). W imieniu organizatorów przemawiał Andrzej Igras - redaktor naczelny BMP.
Podczas sympozjum w wystąpieniach i referatach naprzemiennie pojawiała się tematyka cementu i kruszyw mineralnych. Zagadnienia z tych dziedzin poruszono już na wstępie w wykładach inauguracyjnych: Nowoczesne zakłady przeróbcze kruszyw na Kujawach (Krzysztof Mączka, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu Lafarge Kruszywa Sp. z o.o.) i Rozwój cementów wieloskładnikowych z dużą zawartością dodatków mineralnych w świetle ograniczenia emisji CO2 w przemyśle cementowym (dr Albin Garbacik, IMMB Kraków).

     Następnie rozpoczął się I BLOK z referatem Energochłonność procesów przemiałowych w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT) (dr inż. Wojciech Kalinowski, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu), wystąpieniem sponsora - Wumig Densit Polska i prezentacjami firm specjalistycznych.

     W czasie przerw goście odwiedzali stoiska wystawców - do prowadzenia rozmów mieli również okazję podczas kolacji, której towarzyszył występ duetu tanecznego z Rosji.


     Drugi dzień sympozjum rozpoczął prof. Artur Bęben (Krajowe doświadczenia w zakresie rozbijania brył nadwymiarowych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych), a że postać to w branży znana i szanowana, sala wykładowa mimo stosunkowo wczesnej godziny szczelnie się zapełniła. W tym miejscu należy nadmienić, że w czasie wszystkich wykładów, prezentacji czy wycieczek dopisywała znakomita frekwencja.

Wiele wystąpień poruszało tematy ochrony środowiska. Kwestię tą omawiała również mgr Anna Sydor-Baliga z IMMB w referacie Przegląd wymaganych pozwoleń związanych z transpozycją dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących korzystania z zasobów wodnych w przemyśle mineralnym.

     Po raz pierwszy w historii sympozjów CEMENT KRUSZYWA odbyło się także OTWARTE SPOTKANIE PRODUCENTÓW KRUSZYW prowadzone przez Aleksandra Kabzińskiego. Przedstawił on najaktualniejsze problemy i wyzwania, przed którym stoi dziś przemysł kruszyw w Polsce. Głos zabrali również Stefan Góralczyk i Czesław Ilcewicz z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Krzysztof Mączka z Lafarge Kruszywa.     Część wykładowo-prezentacyjną sympozjum zamknął dr inż. Franciszek Sładeczek referatem: Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 w świetle Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.     Sympozja BMP zawsze w programie mają wycieczki, kiedy to goście mogą zwiedzić nowoczesne zakłady, ale i interesujące miejsca, w których dana impreza się odbywa. Nie inaczej było i w tym roku. Po obiedzie wszyscy udali się na krótki spacer po centrum Bydgoszczy, zakończony na barce zacumowanej na Brdzie. Tam też miała miejsce degustacja wina i występ Anny Kamińskiej z zespołem.

     Nie był to koniec atrakcji tego dnia. Wieczorem odbył się bowiem uroczysty bankiet - wręczono podziękowania dla osób, które pomogły zorganizować imprezę, jak i przyznano wyróżnienia w rozstrzygniętym dzień wcześniej konkursie o "Klucz Sukcesu". Komisja w składzie: prof. Bronisław Weryński - przewodniczący, prof. Wiesław Kozioł i prof. Artur Bęben zdecydowała się przekazać statuetkę firmie BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA, Zakład Produkcyjno-Remontowy w Rogowcu za wykładzinę trudnościeralną. Wyróżnienie uzyskała Fabryka Wentylatorów OWENT z Olkusza za urządzenia ochrony przed hałasem i firma OFAMA Sp. z o.o za przesiewacz wibracyjny trójkaskadowy.

     Zgromadzonych gości zabawiał kabaret Koń Polski, a wrażeń estradowych dostarczył kwartet smyczkowy grający standardy muzyki filmowej.

     Mimo że wielu tańczyło i bawiło się do późnych godzin nocnych, w ostatnim dniu do kopalni i cementowni Kujawy wyruszyła liczbowo rekordowa jak na sympozjum CEMENT KRUSZYWA grupa zwiedzających. Wszystkich zainteresowały te jedne z najnowocześniejszych zakładów w branży w Polsce, o czy świadczyły liczne pytania, na które chętnie odpowiadali pracownicy Lafarge.

     Zakończyło się tegoroczne sympozjum CEMENT KRUSZYWA. Dziękujemy Honorowemu Gospodarzowi - Lafarge Kruszywa (a zwłaszcza dyr. Krzysztofowi Mączce) za życzliwą pomoc w przygotowaniu imprezy. Dziękujemy Instytutowi Mineralnych Materiałów Budowlanych, Akademii Górniczo-Hutniczej i Polskiemu Związkowi Pracodawców Producentów Kruszyw za patronat naukowy i liczne, interesujące wykłady. Dziękujemy sponsorowi - firmie Wumig Densit Polska, bez którego przygotowanie tak dużej i bogatej programowo imprezy nie byłoby możliwe. Dziękujemy Honorowym patronom - ministrowi gospodarki, wojewodzie i marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego.


     Dziękujemy w końcu wszystkim, którzy przyjechali do Bydgoszczy i nie szczędzili nam słów uznania za sprawną organizację. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym i zapraszamy serdecznie już za rok
Przemysław Płonka
redaktor
Surowce i Maszyny Budowlane

Honorowy Gospodarz: 
 

 

Patronat naukowy:

Instytut Mineralnych
Materiałów Budowlanych

Polski Związek Pracodawców
Producentów Kruszyw

Rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

 

Honorowy patronat:

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Waldemar Achramowicz

 

Minister Gospodarki i Pracy

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

 

Sponsor:

 

Patronat medialny:

 

Organizator:

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ