Partner serwisu
18 września 2014

Cementownia Małogoszcz obchodzi jubileusz 40-lecia

Kategoria: Cement i wapno

W 1974 roku nastąpiło uruchomienie zakładu i rozpoczęcie produkcji cementu. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie o mocach produkcyjnych wynoszących 2,5 miliona ton cementu rocznie i zużyciu paliw alternatywnych, zastępujących węgiel, na poziomie 65%.

Cementownia Małogoszcz obchodzi jubileusz 40-lecia

11 rodzajów cementu
Jako jedyna w Polsce produkuje aż 11 rodzajów cementu. Posiada nowoczesne laboratorium Centrum Badania Betonów i Doradztwa Technicznego. Gruntowna modernizacja i rozwój były możliwe dzięki Grupie Lafarge, która od 1995 roku jest właścicielem Cementowni Małogoszcz i która wdraża w Polsce najnowsze technologie w produkcji cementu, kruszyw i betonu.

2,5 mln ton rocznie
- Dziś Cementownia Małogoszcz jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w regionie województwa świętokrzyskiego z mocami produkcyjnymi wynoszącymi 2,5 mln ton cementu rocznie – mówi Mirosław Majchrowicz, dyrektor Cementowni Małogoszcz. – Jednak modernizacje, wydajność przemysłowa i niezawodność urządzeń produkcyjnych to nie wszystko. Sukcesy naszej cementowni zawdzięczamy przede wszystkim zaangażowaniu naszych pracowników. Pragnę im wszystkim gorąco podziękować – dodaje Mirosław Majchrowicz.

Począwszy od 1995 roku Lafarge zainwestował w gruntowną modernizację zakładu poprzez: zwiększenie jego mocy produkcyjnych, usprawnienia produkcji i wzbogacenie oferty o nowe rodzaje cementu, wprowadzenie kultury bezpieczeństwa pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.

Nowoczesne technologie

Największe inwestycje w historii zakładu przeprowadzono w latach 2007-2009 i wyniosły 150 milionów złotych. Powstał wówczas nowy młyn cementu i silos klinkieru, a także nowoczesna instalacja do suszenia popiołów mokrych i żużla, dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej. Wybudowany został również terminal załadunku cementu luzem, co znacznie skróciło czas oczekiwania klientów.

Środowisko naturalne

W latach 2002-2007 zakład był pionierem w wprowadzaniu spalania paliw alternatywnych w Polsce. Aby tego dokonać, wymieniono systemy odpylania pieców obrotowych oraz wybudowano instalacje do składowania i dozowania paliw alternatywnych. Ostatnim znaczącym projektem inwestycyjnym oddanym na początku 2014 roku jest instalacja do redukcji tlenków azotu.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników i wykonawców stanowi priorytet Lafarge. Ważne są podstawowe zasady: codzienne zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność każdego pracownika za własne bezpieczeństwo oraz dawanie przykładu innym. Firma kładzie nacisk na kształtowanie prawidłowych nawyków w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród pracowników, ale również ich rodzin oraz wykonawców.

Społeczność lokalna

Cementownia aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących społeczności lokalnej i rozwojowi regionu świętokrzyskiego. Współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i ekologicznymi, wspiera placówki szkolne i wychowawcze. Co roku wyposaża szkoły z gminy Małogoszcz w sprzęt przeciwpożarowy i apteczki oraz przeprowadza dla uczniów i nauczycieli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Inne ważne inicjatywy dla regionu to: udział w zakupie samochodu dla małogoskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, wspieranie prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem górniczym jaskiń dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej w rezerwacie Park Kadzielnia w Kielcach oraz kilkuletnia współpraca z kieleckim Muzeum Narodowym w zakresie edukacji dzieci.

Źródło i fot. Lafarge

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ