Partner serwisu
27 czerwca 2024

Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Kategoria: Aktualności

25 czerwca 2024 r., Minister Przemysłu Marzena Czarnecka podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Wykonuje ono upoważnienie zamieszczone w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.) i zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

Nowy akt normatywny został niezwłocznie skierowany do ogłoszenia. Potrzeba jego wydania wynikała z przyczyn legislacyjnych oraz merytorycznych, w tym wejścia w życie, z dniem 28 października 2023 r., ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029). W wyniku zmian wprowadzonych ubiegłoroczną nowelizacją wszystkie osoby wykonujące czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są obowiązane posiadać kwalifikacje określone w Prawie geologicznym i górniczym, stwierdzone (w drodze świadectwa, po przeprowadzeniu egzaminu) przez właściwe organy nadzoru górniczego.

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia, co nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przywrócona zostanie możliwość przeprowadzania egzaminów w urzędach górniczych, a w konsekwencji - możliwość pozyskiwania nowych wykwalifikowanych kadr do pracy w branży górniczej.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, prowadził proces uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu tego rozporządzenia.

źródło: Wyższy Urząd Górniczy
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ