Partner serwisu

Czym jest dialog z interesariuszami

Kategoria: Aktualności

Proces dialogu z interesariuszami pozwala w sposób odpowiedni do wyzwań, realizować zadania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. CEMEX Polska rozumie, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać, oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe i szczere relacje z otoczeniem, dlatego zainicjował przeprowadzenie debaty wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kruszyw z uwzględnieniem standardu dialogu z interesariuszami. Podejście do dialogu z interesariuszami, w oparciu o wybrane wytyczne standardów AA1000 (AccountAbility), dowodzi otwartości i odwagi w podejmowaniu wyzwań.

Czym jest dialog z interesariuszami

Czemu służy dialog z interesariuszami?

Dialog z interesariuszami służy wymianie poglądów oraz opinii, pozwala poznać różnorodne perspektywy, wzajemne oczekiwania i potrzeby oraz możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron, sprzyja też budowaniu zaufania i współpracy pomiędzy nimi.

Konstruktywność, nie krytyka

Podczas debaty w czasie wprowadzenia w dyskusję, jej moderator Pan Aleksander Kabziński podkreślił, że spotkanie powinno mieć charakter otwartości na współpracę i dyskusję w branży. Wypowiedzi powinny być konstruktywne, nakierowanie na zdefiniowanie wyzwań i postulatów, a nie krytykę innych stron oraz skupiać się na tematach ważnych i istotnych dla branży. Wszyscy uczestnicy mają równorzędne prawo do wypowiedzenia się, ale to moderator udziela głosu bezwzględnie pilnując czasu przeznaczonego na wypowiedź.

Poznanie potrzeb i oczekiwań branży

Głównym celem spotkania było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań branży kruszyw w kwestiach ochrony złóż kopalin do ich produkcji i zmian w obszarze gospodarki, zmian w obszarze ochrony przyrody związanych z działalnością przemysłu kruszywowego, a także ocenę wykorzystania szans i zagrożenia, jakie przyniosło 10 lat w Unii Europejskiej przedsiębiorcom producentom kruszyw w Polsce. W czasie spotkania poruszane były również tematy regulacji prawnych (w tym dotyczących wydobycia kopalin bez koncesji), implementacji wytycznych UE oraz dostępności do złóż kopalin i ich ochrony w praktycznym zarządzaniu przestrzennym.
Wyniki i wnioski spotkania pozwolą na wypracowanie postulatów branży kruszyw odpowiadających na realne potrzeby i oczekiwania zebranych interesariuszy.

 

Fot. Photogenica

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ