Partner serwisu
14 listopada 2023

Jest przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Kategoria: Aktualności

Nowa droga, o długości 4,5 km, ominie od południa miejscowość Rusinowo położoną na DK22 między Wałczem i Człopą. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 19 grudnia tego roku. Realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2027. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Jest przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Przetarg– kryteria
Kryteriami oceny ofert jest w 55 proc. cena, w 20 proc. przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 20 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. 

Projekt i budowa drogi
Zgodnie z zakładanymi terminami w przyszłym roku planowane jest podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że stanie się to w roku 2025 co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 15 miesięcy. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r.    

Przygotowywanie inwestycji
Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 roku. Umowa obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański opracowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.  

Opracowano trzy warianty przebiegu – dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a uzyskaliśmy ją w lipcu 2022 roku dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu. 

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.  

Przebieg i zakres inwestycji
Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Trasa będzie rozpoczynała się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią, będzie tu zlokalizowane rondo. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW179 zostanie zlokalizowane rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.  

W ramach inwestycji przewidziano budowę wiaduktu nad drogą gminną oraz przepustu dla małych zwierząt. Powstanie system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22. 

Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim
W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic poza obwodnicą Rusinowa znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20 podpisaliśmy w 2021 roku umowy na realizację w formule Projektuj i buduj. W drugiej połowie ubiegłego roku na tych inwestycjach ruszyły roboty budowlane.     

Dla obwodnicy Szwecji w ciągu DK22 w sierpniu tego roku ruszył przetarg na realizację. Jesteśmy po otwarciu ofert, trwa ich badanie przed wyborem najkorzystniejszej. 

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w tym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).    

Dla obwodnic na DK22 Wałcza i Rusinowa decyzje środowiskowe zostały uzyskane już w ubiegłym roku. W maju tego roku zostały uzyskane decyzje dla obwodnic Stargardu i Złocieńca na DK20.  Jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic na początku sierpnia decyzję środowiskową uzyskała obwodnica Człopy w ciągu DK22. 

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ