Partner serwisu
06 listopada 2023

Branżowy Barometr EFL na IV kwartał 2023 Firmy budowlane w najlepszej kondycji od ponad 2 lat. Co czwarta liczy na więcej zamówień

Kategoria: Aktualności

Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na IV kwartał br. wyniósł 52,7 pkt., o 4,7 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. To najwyższy odczyt od ponad 2 lat – w III kwartale 2021 roku wyniósł 52,9 pkt., oraz najwyższy wśród sześciu badanych branż (ex aequo z transportem). W szczególności widać wzrost optymizmu w obszarze sprzedaży. Ponad 23% przedsiębiorców liczy na większe zamówienia w ostatnich miesiącach roku, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił tylko 11%. Wciąż jednak pozostaje liczna grupa firm obawiających się negatywnych skutków inflacji – 38% zapytanych vs. 41% w III kwartale br.

Barometr EFL dla branży budowlanej na IV kwartał 2023:
•    Subindeks: 52,7 pkt. (+4,7 pkt. kw./kw.).
•    Inwestycje: 78 proc. przedsiębiorców prognozuje taki sam poziom inwestycji jak kwartał wcześniej.
•    Sprzedaż: 23 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży, a 9 proc. jej spadek.
•    Płynność finansowa: 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, a 9 proc. jej pogorszenie.
•    Finansowanie zewnętrzne: 12 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Ostatni tegoroczny odczyt Barometru dla branży budowlanej pozytywnie zaskakuje. Choć firmy cały czas działają w trudnych warunkach związanych z wysoką inflacją, konfliktami zbrojnymi czy mniejszym napływem środków unijnych, to jednak po raz pierwszy od 2 lat wartość subindeksu przekroczyła próg ograniczonego rozwoju wynoszący 50 pkt. Do tej pory motorem napędowym budownictwa były głównie projekty drogowe, jednak jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu, po raz pierwszy od niemal roku, odbiły także projekty dotyczące wznoszenia budynków. To może być początek trendu, zgodnie z którym to wznoszenie budynków będzie napędzać branżę budowlaną za sprawą niższych stóp procentowych czy rządowym programom – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Mocniejsze fundamenty

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 52,7 pkt., o 4,7 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. Jest to najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż, ex aequo z transportem. Co więcej, wartość wskaźnika po raz pierwszy od 2 lat przekroczyła próg 50 pkt., co oznacza, że nastroje lekko się poprawiają. 

Na wyższą w ujęciu kwartalnym wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. Ponad 23% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień od października do grudnia br. W III kwartale tego roku grupa optymistów była ponad dwa razy mniejsza i wynosiła 11%.

Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się także 23% przedsiębiorców. Widać także lekkie odbicie w inwestycjach. Choć zdecydowana większość zapytanych (78%) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio, to 10% planuje więcej inwestować w najbliższych miesiącach. Kwartał wcześniej tak uważało 7% zapytanych.

Inflacja może przeszkodzić w planach

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy budowlane zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 15% zapytanych. Warto jednak zauważyć, że grupa ta jest niemal dwukrotnie większa niż w III kwartale (9%).

Więcej firm budowlanych obawia się inflacji. 38% przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik o 3 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej i jeden z najniższych wśród badanych branż. W HoReCa tak odpowiedziało aż 62% zapytanych, w handlu – 51%, w przemyśle 41%, w transporcie 29%, a w usługach 42%. 

Główny odczyt Barometru EFL na IV kwartał 2023 roku wyniósł 50,4 pkt., o 2,3 pkt. więcej niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. 

***
Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ