Partner serwisu
Tylko u nas
01 lutego 2021

EKOkopalnia 2021: kto będzie oceniać wnioski?

Kategoria: XXVIII Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO, 4-5 listopada 2021, Kielce

6 specjalistów w dziedzinach ekologii, górnictwa, komunikacji, CSR i zrównoważonego rozwoju. Sprawdź, kto zasiada w kapitule konkursu EKOkopalnia.

EKOkopalnia 2021: kto będzie oceniać wnioski?

Skład kapituły konkursowej:

 

Marta Cała-Sturzbecher:

Współwłaścicielka Agencji Marketingowej MOMA. Ekspert w zakresie strategii komunikacji marek. Kilkunastoletnią praktykę w zakresie planowania i realizacji działań z zakresu marketingu strategicznego i public relations zdobyła realizując projekty dla polskich i światowych marek w ramach pracy na stanowisku Specjalisty ds. PR, a od 2015 roku jako Dyrektor ds. Komunikacji i PR w MOMA. Była rzeczniczka prasowa m.in. Kopalni Wapienia Czatkowice (koordynująca projekt otwarcia nowego złoża) oraz Areny Gliwice.Trener i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w tematach z zakresu planowania strategicznego i komunikacji marketingowej (także komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw). Wykłada na studiach managerskich MBA Akademii WSB oraz jako stały wykładowca targów branżowych realizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wiesław Kozioł, prof. zw. dr hab. inż.:

profesor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Katowicach, do 2015r profesor Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH ( 1996 – 2012r). Autor lub współautor ok. 300 publikacji i kilkunastu monografii z zakresu górnictwa odkrywkowego, gospodarki odpadami wydobywczymi, ochrony środowiska. Promotor 10 prac doktorskich.

Obecnie miedzy innymi członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Rady Naukowej IMBiGS, w-ce przewodniczący Komisji Oceny i Odbioru Prac Naukowych IMBiGS, Przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SIiTG, Ekspert Polskiej Izby Ekologii, członek Rady Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze AGH, członek kolegiów redakcyjnych lub rad naukowych czasopism : Górnictwo Odkrywkowe, Przegląd Górniczy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska WUG, Kruszywa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Surowce i Maszyny Budowlane.


Wojciech Naworyta, dr hab. inż., prof. AGH:

od ponad 20 lat w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Absolwent Inżynierii Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH; doktorat w TU Bergakademie Freiberg w ramach Stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft na temat szkód górniczych wywołanych eksploatacją podziemną. Specjalizuje się w dziedzinie modelowania złóż, projektowania kopalń, rekultywacji oraz szeroko pojętego obszaru na styku dziedzin: górnictwo, środowisko, społeczeństwo. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, Członek Komisji Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska (2015-2016). Od 2020r. członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Autor projektów rekultywacji kopalń węgla brunatnego, gipsu, iłów i in; Autor opracowań dla przemysłu górniczego, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, na zlecenie Komisji Europejskiej. Z zamiłowania krajoznawca, przyrodnik, kajakarz, biegacz ultra, mors.

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, dr hab. inż., em. prof. IGSMiE PAN:

Absolwentka Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Od 1987 r. związana z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Przez wiele lat z-ca, a także kierownik Zakładu Sozologii, a pod koniec działalności naukowej profesor w Pracowni Badań Strategicznych. Tu realizowała wiele prac z zakresu gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, a także gospodarki surowcami mineralnymi. Przez kilka lat wykładowca na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, a także Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Szczególne zainteresowania to zrównoważony rozwój regionów i turystyki, ochrona środowiska, zwłaszcza dotycząca możliwości rekultywacji i adaptacji terenów po eksploatacji surowców mineralnych w celu przywrócenia im wartości użytkowych. Autorka wielu prac i opracowań z tego zakresu, a także publikacji książkowych, promotor prac inżynierskich i doktorskich z zakresu ochrony środowiska. Popularyzatorka wiedzy o adaptacji różnych wyrobisk górniczych poprzez prowadzenie ćwiczeń oraz wycieczek tematycznych w okolicach Krakowa.

Piotr Rymarowicz:

prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi, szczególnie interesują go tematy związane z gospodarką odpadami, walorami stawów karpiowych, wsparciem społeczności lokalnej.

Tadeusz Zając: dr hab., prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk:

jego główne zainteresowania to ochrona przyrody, ekologia ekosystemów, głównie dolin rzecznych, behawior osobników w kontekście wyboru siedliska. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów za zakresu stosowanej ochrony przyrody. Obiekty badań: głównie fauna, ptaki, mięczaki, płazy. Vice Przewodniczący Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w woj. małopolskim.

fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ