Partner serwisu
01 lipca 2021

Czym aktualnie żyją kopalnie. Przegląd trendów – sesja wprowadzająca

Kategoria: XIII Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku, Sulisław

Czym aktualnie żyją kopalnie? Pod takim hasłem odbyła się sesja wprowadzająca do merytorycznej części obrad XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku. Prelegenci przybliżyli zagadnienia, istotne z punktu widzenia branży: aktualny stan i uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce, a także trendy i kierunki rozwoju branży.

Czym aktualnie żyją kopalnie. Przegląd trendów – sesja wprowadzająca

Panel poprowadził dr inż. Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Z pierwszą prelekcją w tym panelu wystąpił prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, AGH – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Zaprezentował on aktualny stan i uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce. Prelegent mówił, że górnictwo odkrywkowe w Polsce dotyczy głównie wydobycia dwóch grup surowców mineralnych: surowców skalnych, do których zalicza się ponad 30 różnych kopalin od skał zwięzłych i blocznych po skały okruchowe i ilaste i węgla brunatnego. Wnioski płynące z referatu prof. Wiesława Kozioła:

1.Rosnące światowe zapotrzebowanie budownictwa i innych gałęzi gospodarki na kruszywa naturalne powoduje, że w niektórych krajach i regionach kruszywa są już obecnie surowcem deficytowym, a ich ceny utrzymują się na wysokim poziomie.

2. Według szacunków,  w 2050 r. niemal 70% społeczeństwa będzie mieszkać w miastach, a ok. 60% potrzebnej do tego infrastruktury trzeba zbudować, co wskazuje, że zapotrzebowanie na kruszywa mineralne i inne surowce skalne będzie w dalszym ciągu wzrastać.

3. Rozwój wydobycia i produkcji surowców skalnych w Polsce uzależniony jest od wielu czynników, z których najważniejszymi są:         zapotrzebowania na surowce i ich produkty, geologicznej bazy surowcowej, zdolności wydobywczo-produkcyjnych, możliwości przewozu produktów do odbiorców, warunków ekonomicznych produkcji, uwarunkowań środowiskowych i prawnych,

4. Uwzględniając, że Polska jest obecnie jednym z największych w Europie placem budów, które będą realizowane co najmniej do końca obecnej dekady można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać utrzymanie się, a nawet okresowy wzrost, zapotrzebowania na kruszywa budowlane i drogowe i inne surowce skalne.

Następnie Artur Świątek, z firmy EWPA, omówił temat zwiększenia wydajności w kopalniach żwiru i piasku dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań w maszynach CASE. - CASE jest z Państwem od prawie 180 lat, mamy zakłady produkcyjne na całym świecie. W połowie kwietnia wprowadziliśmy nową serię ładowarek, które niosą za sobą szereg funkcjonalności. Zapewniają one większą wydajność, dochodowość i niezawodność - mówił Artur Świątek, przybliżając uczestnikom wszystkie mocne strony nowych produktów.

 

Michał Grys z CEMEX Polska Sp. z o.o. przedstawił najnowsze trendy i kierunki rozwoju górnictwa odkrywkowego. Prelegent relacjonował, że ma na to wpływ kilka czynników, m.in.: otoczenie makroekonomiczne, jak PKB, inflacja i poziom bezrobocia, a także  najwyższy w historii poziom środków z budżetu EU przyznany Polsce – 139 mld EUR w formie dotacji oraz 34 mld EUR w formie pożyczek – połączony budżet EU i Funduszu na rzecz odbudowy po COVID. Prelegent w swojej prezentacji skupił się na możliwościach rozwoju dla branży, gdzie wyłonił trzy filary: finansowanie unijne na lata 2021-2027, plany inwestycyjne GDDKiA i PKP PLK oraz utrzymanie stabilnej sytuacji w segmencie mieszkaniowym.

 

O elastycznych formach finansowania branży wydobywczej opowiedział Jakub Zajko z firmy De Lage Landen Leasing Polska S.A. - Łączymy dwa modele leasingu: tradycyjny i captive. Możemy dopasować ofertę uszytą na miarę - mówił Jakub Zajko.

Kolejny prelegent, Andrzej Skoneczny, ASC Consulting, wystąpił z referatem pt.: „Szanse i wyzwania dla drobnych, trudnozbywalnych kruszyw”, była to prezentacja online.  Jak przyznał prelegent, to bardzo obszerny temat, któremu warto się bliżej przyjrzeć. Prezentacja była przykładem oceny strategicznej metodą SWOT/TOWS dla ogólnego projektu związanego z wejściem w nisze rynkowe drobnych kruszyw. Opracowanie zawierało w swoich częściach informacje o zidentyfikowanym stanie obecnym: w rozpoznaniu technicznym, rynkowym i podstawowych aspektach związanych z nadmiarem drobnych kruszyw w kopalniach.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ