Partner serwisu
28 lutego 2020

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa oraz jakości dostawenergii - III Panel Techniczny

Kategoria: XVIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, 27-28 lutego 2020, Czeladź

Magazyny energii i klastry energii, ESCO jako źródło finansowania inwestycji efektywnościowych oraz efektywność energetyczna w Grupie Azoty to tematyka referatów poruszanych podczas III Panelu w ramach XVIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle odbywającej się 27-28 lutego w Czeladzi.

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa oraz jakości dostawenergii - III Panel Techniczny

Magazyny energii i klastry energii

Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland, Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz Ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu rozpoczęła sesję referatem o magazynach energii i klastrach energii.

– Spadek cen technologii wytwarzania energii z OZE oraz wzrost cen energii z sieci otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania energii na potrzeby autokonsumpcji. Klastry energii są jednym z formatów, w ramach którego przedsiębiorstwa mają szansę na optymalizację techniczną i kosztową modelu funkcjonowania na rynku energii. Obecnie w Polsce funkcjonuje 66 certyfikowanych klastrów energii, z w tym 16 klastrów, które uzyskały certyfikat z wyróżnieniem.– mówiła Prezes Adamska opowiadając o klastrach.

– W przypadku przedsiębiorców magazyny energii mogą stanowić środek zaradczy na niewystarczające parametry jakościowe energii elektrycznej na potrzeby procesów technologicznych. W niektórych przypadkach uzasadnione jest doposażenie w magazyn energii źródła wytwórczego OZE.– podkreślała Prezes ADM Poland.

Adamska mówiła o wielozadaniowości magazynów energii wymieniając ich zalety, wymieniła m.in. zapewnienie wymaganej szybkości zmian mocy dostarczanej przez źródła wytwórcze, świadczenie usług systemowych bilansowania czy wyrównywanie obciążenia w instalacjach zarządzania popytem.

ESCO dla biznesu

Kolejnym referatem w tym panelu tematycznym była prezentacja o tytule "ESCO jako źródło finansowania inwestycji energetycznych" wygłoszona przez Marcina Karykowskiego z DB ENERGY.

– Termin ESCO, funkcjonujący w obecnej formule, powstał w latach 70-tych XX w. w USA. Wcześniejsze wdrożenia podobnych umów miały jednak miejsce w Europie już w latach 1920-1925 – we Francji, w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na ciepło w Paryżu, wprowadzono termin Chauffage (franc. kupno ciepła razem z instalacją). Najstarsze wzmianki wskazujące na model rozliczenia inwestycji przemysłowej bazującej na oszczędnościach dotyczą komercjalizacji silnika parowego Watta w kopalniach węgla zaproponowane przez Boultona i Watta (koniec XVIII w.) – mówł Karykowski. – Realizacja prac w tym modelu przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które nie mają odpowiednich kompetencji lub budżetu inwestycyjnego mogącego umożliwić realizację projektu: umowy na 5-10 lat, koszty finansowania na poziomie około 10-15% rocznie, efekt gwarantowany z zaangażowaniem podmiotu trzeciego, przeniesienie całego ryzyka technicznego/finansowego/kontraktowego na podmiot niezależny, duża elastyczność, brak konieczności realizacji prac w procedurach zakupu PZP – informował Marcin Karykowski z DB ENERGY.

 Przedstawiciel DB ENERGY opowiadał o rodzajach umów a także modelach współpracy. Przedstawił też głównie założenia modelu biznesowego czyli:

  • SPV projektuje i instaluje u klienta kompletny układ kogeneracyjny
  • SPV uzyskuje koncesje na wytwarzanie umożliwiając liczenie w przepływach CF premii kogeneracyjnej /gwarantowanej
  • SPV wynajmuje grunt pod instalcję od klienta
  • Wyprodukowana w jednostce energia jest „pokolorowana”
  • SPV instaluje kompletneprecyzyjne układy rozliczeniowe jednostki

Efektywność energetyczna w Grupie Azoty

Ostatnim prelegentem był Zbigniew Paprocki z Grupy Azoty, który opowiedział o doświadczeniach Spółki w zakresie efektywności energetycznej. Na początku prezentacji powiedział kilka słów o firmie a także przypomniał definicję efektywności energetycznej.

Paprocki przedstawił rodzaje energii stosowane w zakładzie w Tarnowie a później opowiedział o wykonywanch działaniach. – Obniżyliśmy zużycie pary wodnej w procesie produkcji kaprolaktamu o ok. 136 tys. GJ/rok (nakłady - ok. 3 mln zł, oszczędności – ok. 2,6 mln zł/rok). Kompleksowo wykorzystujemy ciepło reakcji selektywnego uwodornienia fenolu – zmniejszyliśmy tak zużycie ciepła w parze technologicznej o ok. 81 tys. GJ/rok (nakłady – ok. 6 mln zł, oszczędności - ok. 1,3 mln zł/r). Zmodernizowaliśmy chłodnię wody obiegowej w układzie produkcji amoniaku – co zmniejszyło zużycie energii elektrycznej o ok. 195 kWh/h (nakłady ok. 5 mln zł, oszczędności energii o ok. 0,5 mln zł/rok oraz zwiększenie stopnia schłodzenia wody). – mówił Zbigniew Paprocki przedstawiącjąc osiągnięcia firmy.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ