Partner serwisu
27 lutego 2020

Klucz Sukcesu dla Zbigniewa Wadacha

Kategoria: XVIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, 27-28 lutego 2020, Czeladź

Zbigniew Wadach, Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty, został wyróżniony statuetką Klucza Sukcesu, za wkład w rozwój polskiej energetyki przemysłowej, podczas XVIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, odbywającej się 27-28 lutego w Czeladzi.

Klucz Sukcesu dla Zbigniewa Wadacha

Klucz Sukcesu wręczył Prezes Zarządu Wydawnictwa BMP Adam Grzeszczuk, a laudację wygłosił Henryk Kaliś, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Tekst laudacji:

"Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Mam dzisiaj wielką przyjemność i zaszczyt zaprezentowania Państwu kolejnego już nominowanego do prestiżowego wyróżnienia „Klucz Sukcesu”, przyznawanego przez redakcję magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa" osobom i zakładom mogącym pochwalić się szczególnym dorobkiem w obszarze energetyki.

W tym roku osobą tą jest powszechnie znany i szanowany w środowisku energetyków przemysłowych Pan Zbigniew Wadach, dyrektor Centrum Energetyki Grupy Azoty S.A..

Bezsprzecznie Pan Dyrektor to osoba wyjątkowa, dysponująca ogromną wiedzą i dokonaniami w energetyce, ale również mająca szerokie zainteresowania sięgające daleko poza sferę zainteresowań zawodowych.

Dyrektor Zbigniew Wadach należy do grona absolwentów jednego z najtrudniejszych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydziału Metalurgicznego, specjalność „Energetyka Cieplna”.

Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę w branży energetycznej w Zakładach Azotowych Tarnów-Mościce S.A., gdzie przez kilkanaście lat piął się po szczeblach kariery zawodowej pełniąc odpowiedzialne funkcje w energetyce przemysłowej:

09.11.1989 – rozpoczął pracę jako stażysta,

30.07.1990 – został Energetykiem Wydziału ds. wodnych, następnie

01.02.1991 – Mistrzem zmianowym maszynowni

01.10.1992 – Z-cą Kierownika Wydziału Maszynowni i Gospodarki Wodnej

01.02.1995 – Specjalistą Technologiem, Z-cą Kierownika Zespołu Technologicznego

01.07.1996 – Kierownikiem Technicznym Zakładu Elektrociepłowni

01.07.1999 – Szefem Produkcji Centrum Energetyki by

01.06.2002 – objąć stanowisko Dyrektor Centrum Elektrociepłowni.

30.03.2012 przyznano mu odznaczenia “Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.”, jako wyraz uznania przełożonych dla jego zaangażowania, wiedzy i sumienności.

Wkrótce potem objął on funkcję Dyrektora Centrum Energetyki Grupy Azoty S.A., którą pełni do dnia dzisiejszego.

W latach 2010 – 2014 oraz od roku 2018, był Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Od 2014 r. do 2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej oddz. Tarnów a obecnie również Członka Komisji Rewizyjnej NOT-u.

Osobiście mogłem się przekonać o zaletach Pana Dyrektora przy okazji jego aktywnego udziału w pracach zarówno Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, jak i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Pan Dyrektor Wadach aktywnie uczestniczy w pracach Zespołów roboczych powołanych przy FOEEiG i IEPiOE wykorzystując swoją olbrzymią wiedzę i doświadczenie w tematyce energetyki i ochrony środowiska.

Z ramienia IEPiOE jest członkiem Zespołu ds. Zorganizowanego Wtórnego Rynku Mocy powołanego przy Towarowej Giełdzie Energii.

Brał również aktywny udział w prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przy udziale koalicji energochłonnych branż polskiego przemysłu, pracach w ramach Pakietu dla małych ośrodków przemysłowych. Zawsze mogliśmy liczyć na jego merytoryczne wsparcie, zarówno podczas spotkań z przedstawicielami polskiej administracji rządowej w kraju, jak w trakcie wizyt i spotkań z urzędnikami KE w Brukseli.

Dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu również Dyrektora Wadacha udało się zrealizować wiele cennych dla odbiorców przemysłowych inicjatyw oraz wprowadzić szereg niezbędnych dla utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu regulacji.

Podczas pełnienia wymienionych powyżej funkcji, dyrektor Wadach zdobywał doświadczenie uzupełniając równolegle swoją wiedzę z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami, przedsiębiorczości i finansów, czy energetyki cieplnej, podczas:

studiów podyplomowych na renomowanych uczelniach:

 • Akademii Ekonomicznej,
 • Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie,

kursów:

 • dla Członków Rad Nadzorczych,
 • Systemu Bezpieczeństwa Pracy oraz Zarządzania Ryzykiem Zawodowym,
 • kierowania zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzy o systemie handlu emisjami CO2 w przedsiębiorstwie,
 • oraz szkoleń o tematyce:
 • przywództwa i rozwiązywania konfliktów,
 • budowy zespołu czyli motywowanie i motywacja,
 • podejmowania decyzji menażerskich oraz
 • „Biznes planów dla inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej”.

Pan Dyrektor Zbigniew Wadach, za swoją działalność na rzecz stowarzyszeń, odznaczony został Honorową Odznaką SITPCHem oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym jeszcze zaprezentować Pana Zbigniewa Wadacha jako człowieka, który wyznaje określone zasady.

Znam Go już kilkanaście lat i mogę powiedzieć, że jest osobą ciepłą, życzliwą, starającą się pomagać osobom w różnych sytuacjach życiowych, a przy tym jest konsekwentny i stanowczy. W ludziach ceni otwartość i szczerość. Ma w sobie ogromną pasję zwiedzania różnych zakątków świata, a także poznawania własnego kraju. Doskonale czuje się w gronie przyjaciół i towarzyszy.

Jest człowiekiem, dla którego tradycyjne wartości takie jak prawość, uczciwość, wyrozumiałość, rzetelność i przyzwoitość są nierozłącznie wplecione w Jego egzystencję i codzienne działanie.

Za lata wspólnych wysiłków, za olbrzymie zaangażowanie, za wiedzę i doświadczenie chciałbym dzisiaj Panu Dyrektorowi Wadachowi serdecznie podziękować.

Wszystko, o czym wspomniałem w zupełności wystarcza, by nominować Dyrektora Zbigniewa Wadacha do Nagrody Klucz do Sukcesu.

Szanowny Panie Dyrektorze, mam przyjemność, w imieniu Redakcji „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” wręczyć dziś Panu Klucz Sukcesu – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w obszarze energetyki.

Przy tej okazji proszę również o przyjęcie serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat pracy dla dobra Grupy Azoty i całego polskiego przemysłu.

Życzę Panu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych działań, oraz kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym."

Henryk Kaliś

Więcej o statuetce Klucza Sukcesu znajdziesz TUTAJ

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ