Partner serwisu

XVIII Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle rozpoczęte

Kategoria: XVIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, 27-28 lutego 2020, Czeladź

Zmieniająca się sytuacja w sektorze energetycznym bezpośrednio oddziałuje na funkcjonowanie polskiego przemysłu. O wyzwaniach, szansach i zagrożeniach wynikających z wyzwań związanych z europejskimi regulacjami, cenami energii i efektywnością energetyczną po raz osiemnasty rozmawiamy na konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle odbywającej się 27-28 lutego  w Czeladzi.

XVIII Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle rozpoczęte

– Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na XVIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, którą tradycyjnie na początku roku organizujemy w Czeladzi. – powiedział podczas uroczystego otwarcia Prezes  Wydawnictwa BMP Adam Grzeszczuk witając gości. – Myślę, że wielu z Państwa zna historię tego wydarzenia, które to 17 lat temu rozpoczęliśmy wraz z Grupą KGHM i postanowiliśmy dyskutować o aktywnym zarządzaniu energią w przemyśle.

Adam Grzeszczuk powitał także gości honorowych: Prof. Jana Popczyka, Henryka Kalisia Prezesa Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Stefana Dzienniaka Prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Jarosława Sochę Zastępcę Dyrektora Dep. Przesyłu z PSE oraz Zbigniewa Wadacha Dyrektora Centrum Energetyki w Grupie Azoty.

Prezes Wydawnictwa BMP przedstawił głowne założenia programu merytorycznego oraz zarysował tło w którym toczona będzie dyskusja o sytuacji polskiego przemysłu energochłonnego w zmieniającym się otoczeniu rynkowym a na koniec życzył udanych obrad.

Szanse i zagrożenia dla przemysłu energochłonnego

Pierwszym referatem w Panelu Wprowadzającym było wystąpienie Prezesa Henryka Kalisia z Izby Gospodarczej Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. "Polska polityka energetyczna a uwarunkowania polskiego przemysłu. Szanse i zagrożenia." to tytuł wystąpienia w którym Henryk Kaliś, przedstawił naważniejsze założenia dokumentu PEP2040. Analuzując wskazał najważniejsze aspekty dotyczące sektora przemysłowego w Polsce oraz przedstawił możliwe szanse oraz zagrożenia z tego płynące. Prezes IEPiOE przedstawił także analizy oraz prognozowany wzrost cen energii. Pokazał również projekcje obrazujące historyczne "gwałtowne" wzrosty energii w porównaniu do obecnych.

Opowiadając o zagrożeniach z perspektywy funkcjonowania energochłonnych branż polskiego przemysłu wymienił między innymi brak alternatywnych dla węglowych technologii, które w warunkach rosnących cen uprawnień do emisji CO2 byłyby w stanie na skalę systemową, produkować energię elektryczną po kosztach umożliwiających polskiemu przemysłowi skuteczne konkurowanie na rynku europejskim czy prognozowane na koniec 2022 roku niedobory rezerw mocy w KSE, a co za tym idzie zagrożenie dla utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej. Henryk Kaliś podkreślił również sytuację importu energii elektrycznej oraz tworzenie energetyki przemysłowej opartej o OZE.

Przemysł w obliczu transformacji w energetyce

Transformacja energetyki w strategii społeczno-gospodarczej Polski to tytuł drugiego wystąpienia w Panelu Wprowadzającym które przedstawił Prof. Jan Popczyk. – Najbardziej nieefektywną rzeczą jaką można robić jest robienie efektywnie tego czego w ogóle się nie powinno – mówił podczas wystąpienia Profesor przedstawiąjąc 3 najważniejsze aspekty które poważnie trzeba brać pod uwagę analizując sytuację przemysłu, mianowicie projekt polityki energetycznej, rynek energii elektrycznej i kondycję ekonomiczną (wartość rynkową) firm energetycznych.

Zmieniające się regulacje

Trzecim referatem w Panelu Wprowadzającym było wystąpienie Dr. Magdaleny Porzeżyńskiej z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy "Rozwój energetyki rozproszonej w świetle zmieniającego się otoczenia regulacyjnego". – Chciałabym skupić się na 3 kluczowych aspektach, obecny kształcie otoczenia regulacyjnego, spodziewanych kierunków zmian tego otoczenia oraz programach wspierających rozwój energetyki przemysłowych – powiedziała Magdalena Porzeżyńska rozpoczynając prezentację. Wśród przedstawianych dokumentów Pani Mecenas m.in. zwróciła uwagę na dwa strategiczne akty prawne mianowicie "Dyrektywę 2018/2001 z dnia 11 grudnia w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych" oraz Europejski Zielony Ład.

W dążeniu do efektywności

Zamykającym pierwszą cześć programu był Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy który opowiedział o efektywności energetycznej jako głównym nurcie przemian energetycznych w Europie. Swoje wystąpienie rozpoczął informacjami o ograniczaniu zapotrzebowania na energię jako jednym z pięciu wymiarów stretegii na rzecz klimatu Unii Europejskiej. – Poziom efektywności energetycznej niestety jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na energię finalną - mimo tłumaczenia w EU znaczenia definicji efektywności energetycznej, sytuacja się nie zmienia – mówił Piotr Danielski. Opowiadając o barierach jakie widzą przedsiębiorstwa w dążeniu do efektywności energetycznej jako tę najważniejszą wskazał brak środków finansowych, drugą w kolejności obawą był brak wystarczającego potwierdzenia efektu modernizacji.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ