Partner serwisu
20 lutego 2020

Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty potwierdził udział w debacie

Kategoria: XVIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, 27-28 lutego 2020, Czeladź

Zbigniew Wadach, Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty potwierdził swój udział w dyskusji "Przemysł energochłonny w zmieniającym się otoczeniu rynkowym" podczas XVIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle.

Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty potwierdził udział w debacie

Zbigniew Wadach

Wykształcenie - wyższe techniczne AGH Wydział Metalurgiczny specjalność „Gospodarka Cieplna”.

Studia podyplomowe:

 • Akademia Ekonomiczna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Kraków specjalność „Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami”;
 • AGH Kraków Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki specjalność „Energetyka Cieplna” – Akademia Ekonomiczna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Kraków specjalność „Przedsiębiorczość – Finanse”.

Liczne kursy i szkolenia w tym:

 • - Rzeszowska Szkoła Menadżerów – „Kurs dla Członków Rad Nadzorczych”.
 • - „Kurs Systemu Bezpieczeństwa Pracy oraz Zarządzania Ryzykiem Zawodowym”.
 • - „Kurs w zakresie kierowania zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych”.
 • - „Kurs w zakresie wiedzy o systemie handlu emisjami CO2 w przedsiębiorstwie”.
 • - „Przywództwo, rozwiązywanie konfliktów” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • - „Budowa zespołu. Motywowanie i motywacja” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • - „Kurs - Negocjacje” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • - „Podejmowanie decyzji menażerskich . Finanse dla niefinansistów” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • „Kurs Przedsiębiorczość” Krakowska Szkoła Biznesu.
 • - Szkolenie „Biznes plan dla inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej” – Ebinger Consulting.

Posiadane uprawienia:

 • Uprawnienia Energetyczne grupa 2 i 3 (Dozór i Eksploatacja )
 • Od 1996 roku Członek Komisji Kwalifikacyjnej przy SITPCh-m w Tarnowie a od 2000 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Po ukończeniu studiów, od 1989 roku zawodowo związany z Grupa Azoty S.A - dawniej Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.. Po przejściu przez szereg stanowisk pracy w obszarze energetyki, zaczynając od mistrza zmianowego obecnie pełni funkcjie Dyrektora Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A..
 • Od 2010r do 2014r oraz od 2018r – nadal, Członek Zarządu SITPCh- m Oddział Tarnów.
 • Od 2014r do 2018r Członek Zarządu NOT oddz. Tarnów, obecnie Członek Komisji Rewizyjnej.
 • Członek Zespołów roboczych z zakresu energetyki i ochrony środowiska przy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Doświadczenie zawodowe :

 • Kierowanie pracą Pionu/Zakładu/ Centrum, a w szczególności planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola realizacji zadań w oparciu o zadany budżet. Zarządzanie komórkami o liczbie pracowników około 500 osób,
 • Zarządzanie pracą elektrociepłowni i siecią elektroenergetyczną w Grupie Azoty S.A.,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zgodność prac z obowiązującymi normami,
 • Budowa nowych elementów sieci elektroenergetycznej Grupy Azoty S.A. i podłączeń nowych klientów,
 • Przygotowanie i prowadzenie przetargów, negocjacji w zakresie zakupu energii elektrycznej i węgla, jednostek emisji CO2 dla Spółek Grupy Azoty,
 • Reprezentowanie Grupy Azoty S.A. w zakresie branży energetycznej na konferencjach i sympozjach, spotkaniach biznesowych,
 • Ustalanie priorytetów, wyznaczanie kryteriów ocen realizacji założonych celów, motywowanie i wspomaganie podległych zespołów,
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków Taryfowych i Koncesyjnych do Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie :
  • - wytwarzania ciepła
  • - przesyłania i dystrybucji ciepła
  • - obrotu energią elektryczną
  • - przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
  • - wytwarzania energii elektrycznej
 • Wdrożenie systemu rozliczeń energii „ czerwonej” produkowanej w elektrociepłowni oraz prowadzenie handlu świadectwami pochodzenia,
 • Współtwórca szereg pomysłów racjonalizatorskich oraz patentów,
 • Współudział we wdrożeniu systemu ISO 50 001,
 • Współpraca w procesie uzyskiwania „białych” certyfikatów pochodzenia energii oraz udział w pracach nad projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej,
 • Współpraca w zakresie przygotowania koncepcji modernizacji elektrociepłowni przemysłowych należących do Grupy Kapitałowej Azoty,
 • Współpraca w zakresie przygotowania due diligance,
 • Uczestnictwo w konsultacjach społecznych odnośnie nowych aktów prawnych (Ustaw, Rozporządzeń) z obszaru energetyki, współpraca z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Współpraca z uczelniami w tym: AGH, Politechnika Śląska,
 • Za swą prace odznaczony Odznaką Zasłużony dla Zakładów Azotowych S.A.

Za działalność w Stowarzyszeniach odznaczony:

 • SITPChe-m – Honorową odznaką SITPChem,
 • Stowarzyszenie Wychowanków AGH – Odznaką Honorową Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków,

Odznaczenia Państwowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Prywatnie: żonaty, ojciec trójki dzieci Patrycji, Dominiki, Jana.
 • Zainteresowania: turystyka, siatkówka.

DEBATA: Przemysł energochłonny w zmieniającym się otoczeniu rynkowym

Moderator: dr Michał Kruszewski, Radca prawny, doktor nauk prawnych, starszy prawnik w kancelarii prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski

Uczestnicy:

Tomasz Bożek, Członek Zarządu, Tameh Polska

Jan Deja, Dyrektor, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stefan Dzienniak, Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Henryk Kaliś, Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący,Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Krzysztof Kidawa, Członek Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Paweł Wilman, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji, JSW KOKS SA

Zbigniew Wadach, Dyrektor Centrum Energetyki Grupa Azoty S.A.

Tematyka:

- polityka klimatyczna i jej konsekwencje dla przemysłu,

- konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym,

- rola przemysłu w transformacji rynku energii elektrycznej,

- ceny energii, system rekompensat – czy spełni oczekiwania przedsiębiorstw energochłonnych.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ