Partner serwisu
27 maja 2019

Problemy z wydobyciem, czyli II panel konferencji Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

Kategoria: XI Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

Codzienne (i nie codzienne) problemy wydobycia cz. 1 – były przedmiotem drugiego panelu technicznego, który odbył się w ramach rzeszowskiej konferencji.

Problemy z wydobyciem, czyli II panel konferencji Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

dr inż. Łukasz Machniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, wystąpił z referatem pt.: „Wydobycie piasku i żwiru na terenach chronionych w ujęciu geoprzestrzennym.” Jak zapowiedział prelegent, celem prezentowanej przez niego analizy była identyfikacja liczb złóż eksploatowanych na terenie obszarów ochrony przyrody w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Inspiracją do tego była „niezrozumiała zmiana interpretacji zapisów nowej/starej uchwały sejmiku województwa małopolskiego w sprawie obszaru krajobrazu w odniesieniu do wydobycia kopalin”. W związku z tym przybliży założenia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zestawił dane dotyczące form ochrony przyrody z obszarami złóż piasku i żwiru i wpływu na działalność kopalń i rynku kruszyw. Wskazał na wynikające z tego problemy na linii ekolodzy – przedsiębiorcy. Problem wydobycia ze złóż położonych na obszarach ochrony przyrody ma charakter regionalny.

Krzysztof Halaczek, Firma Usługowa Sławomir Pasionek, zaprezentował referat pt.: „Eksploatacja złóż na podstawie koncesji wydanej przez starostę – plusy i minusy na przykładzie Zakładu Eksploatacji Kruszywa Wola Mędrzechowska należącego do firmy usługowej CATKOP”. Prelegent rozpoczął od przybliżenia położenia złoża i historię eksploatacji. Złoże znajduje się w gminie Mędrzechów (powiat dąbrowski), eksploatowane jest od 2008 r. Po zakończeniu eksploatacji teren złoża zostanie zrekultywowany w kierunku rolno-wodnym, zgodnie z posiadaną decyzją administracyjną. W przyszłości powstanie tu akwen wodny do hodowli ryb, który zostanie zwrócony właścicielowi.

Paweł Pill, Uponor Infra Sp. z o.o. zaprezentował referat pt.: „Specjalistyczne rurociągi z polietylenu do hydrotransportu piasku i żwiru”. Prelegent rozpoczął od prezentacji historii firmy, która specjalizuje się w produkcji rurociągów z polietylenu. Przybliżył ekonomiczne rozwiązania hydrotransportu materiałów o wysokiej ścieralności. Przybliżył zjawisko wycierania, zachodzące w rurociągach, które stanowi duży problem podczas transportu szlamów, odpadów poflotacyjnych i innych materiałów abrazyjnych. W przypadku rurociągów tradycyjnych mamy do czynienia z nałożeniem się zjawiska abrazji i korozji. Jak wskazywał prelegent, rozwiązanie, tych problemów jest system WehoSlurry, który omówił w dalszej części referatu. Wystąpienie zilustrował przykładami zastosowań rozwiązania w praktyce.

Panel odbył się w ramach XI Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku w Polsce, trwającej w dniach 22-24 maja, w Rzeszowie.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ