Partner serwisu
27 maja 2019

Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku 2019. Codzienne (i nie codzienne) problemy wydobycia cz. 2

Kategoria: XI Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

Panel III poprowadziła Sabina Szewczyk-Wajda, redaktor magazynu Surowce i Maszyny Budowlane i portalu kierunekSUROWCE.pl

Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku 2019. Codzienne (i nie codzienne) problemy wydobycia cz. 2

Bartosz Ostapko, LafargeHolcim, zaprezentował referat pt.: „Organizacja kluczowych wskaźników efektywności w zakładzie produkującym kruszywa mineralne.” Rozpoczął od charakterystyki kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Przedstawił dwie metody: „zwycięskich” KPI oraz zrównoważonej karty wyników. Wybór metody powinien zależeć od podejścia kadry zarządzającej do KPI. Decyzja powinna być podjęta na podstawie doświadczeń, a samo wdrożenie możliwe technicznie do przeprowadzenia. Zastosowanie KPI mogą znaleźć zastosowanie np. w mierzeniu wydajności pracy na godzinę dla jednego pracownika, wydajności procesu, liczby reklamacji do całości sprzedaży czy też zużycia paliw i energii do pojedynczej produkcji. Przybliżył zasadę 7 kamieni węgielnych metodologii „zwycięskich” KPI. Jak wskazywał prelegent, ma to służyć pomiarowi realizacji założonych celów produkcyjnych i produkcyjnych, podniesieniu efektywności w określonych działaniach, monitoringowi spełnienia oczekiwania klientów wewnętrznych i zewnętrznych, optymalizacji procesów wewnętrznych i na zewnątrz organizacji oraz motywowania pracowników.

Paweł Karcz, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA, wygłosił referat pt.: „Metale ciężkie i radioaktywność w kruszywach naturalnych Wisłoki i Sanu w świetle wymagań środowiskowych przy produkcji betonu.” Prelegent przybliżył informacje dotyczące podstawowych wartości kruszyw mineralnych przy produkcji betonu: właściwości fizyko-mechaniczne oraz pod kątem zawartości metali ciężkich i izotopów promieniotwórczych w kruszywach. Scharakteryzował pochodzenie i genezę geologiczną złóż oraz ich położenie, takie jak: złoża aluwialne wieku czwartorzędowego w dolinach rzek Wisłoki i Sanu. Przybliżył zagadnienia dotyczące zawartości metali ciężkich w kruszywach na tle wymagań środowiskowych w stosunku do betonu. W prawodawstwie polskim jak i UE brak jest ograniczeń w zakresie stężenia metali ciężkich w betonie i jego składnikach, natomiast regulacji należy szukać w rozporządzeniach Ministra Środowiska np. z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jak dowodził prelegent, kruszywo naturalne z analizowanych złóż zawiera w sobie śladowe ilości metali ciężkich, które nie mają istotnego wpływu na badane kruszywa. Podobnie jest w przypadku poziomu promieniotwórczości surowców. Stężenia nie przekraczają dopuszczalnych norm i nie mają negatywnego wpływu na kruszywa stosowane w obiektach budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt.

Panel odbył się w ramach XI Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku w Polsce, trwającej w dniach 22-24 maja, w Rzeszowie.

źródło: Aleksandra Dik, Adventure Media
fot. Magdalena Matusik, Adventure Media
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ