Partner serwisu
10 sierpnia 2021

Działania CEMEX dla pszczół

Kategoria: Aktualności

Ochrona różnorodności biologicznej jest ważnym elementem systemu zarządzania CEMEX. Wśród podejmowanych przez firmę licznych inicjatyw prośrodowiskowych, szczególne miejsce zajmuje wsparcie owadów. Kontynuując wieloletni program „Pszczoły i trzmiele, nasi przyjaciele” realizowany na terenie zakładów CEMEX oraz wśród lokalnych społeczności, firma podjęła kolejną inicjatywę dla zapylaczy w Cementowni Chełm, tworząc dwie łąki kwietne.

Działania CEMEX dla pszczół

Pszczoły są bardzo ważnym elementem ekosystemów. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zapylają one aż 70% gatunków, które stanowią 90% naszego pożywienia. Bez nich życie na Ziemi byłoby niemożliwe.  Na pszczoły czeka we współczesnym świecie wiele zagrożeń spowodowanych m. in.  stosowaniem środków ochrony roślin i postępującą degradacją środowiska naturalnego, w wyniku czego ponad 200 gatunków pszczół jest w Polsce zagrożonych wyginięciem. CEMEX jako firma  świadoma niezwykle ważnej roli pełnionej przez te pożyteczne owady, chętnie angażuje się w edukację o nich i działania wspierające ich ochronę, współpracując ze środowiskowymi specjalistycznymi organizacjami pozarządowymi. 

Specjalnie dla pszczół CEMEX utworzył na terenie Cementowni Chełm dwie łąki kwietne obejmujące łącznie teren o powierzchni około 8 000 m2.  Wśród wysianych roślin znalazły się liczne gatunki miododajne, zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie, charakteryzujące się różnorodnością barw, kształtów i zapachów, które zapewnią zapylaczom bazę pokarmową przez cały sezon. Dodatkowo w pobliżu jednej z łąk posadowiono pięć uli, którymi na co dzień opiekuje się Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie, a także tzw. hotel dla owadów. W działania zaangażowane były Fundacja Siłaczka oraz Fundacja Kwietna, a całość inicjatywy wsparła akcję “Lubelskie Wspólnie dla Pszczół” prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Angażowanie lokalnych społeczności w inicjatywy na rzecz środowiska oraz prowadzenie edukacji ekologicznej jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX. Dlatego też na terenie łąk pojawią się wkrótce tablice opisujące wartość przyrodniczą łąk kwietnych oraz zapylaczy, które stanowić będą bazę informacji dla odwiedzających zakład wycieczek. W planach jest również przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci i nauczycieli, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Planując warsztaty, CEMEX już w ubiegłym roku we współpracy z Fundacją Siłaczka opracował i wydał pakiet materiałów edukacyjnych na temat owadów pszczołowatych. Publikacja ma formę książki ze scenariuszami lekcji oraz propozycjami edukacyjnych gier i zabaw dla dzieci. 

- Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym prowadzimy naszą działalność, doskonalimy system zarządzania środowiskowego. Standardowymi działaniami CEMEX w tym obszarze są m.in. racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz prowadzenie projektów edukacyjnych - mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. – Realizowany projekt pozytywnie wpłynie na różnorodność biologiczną w otoczeniu Cementowni. Dzięki takim projektom możemy budować świadomość ekologiczną zarówno pracowników, jak i podwykonawców oraz lokalnych społeczności - dodaje.

Działania podejmowane przez CEMEX uatrakcyjniają zakłady produkcyjne nie tylko dla pszczół, ale również dla innych pożytecznych zapylaczy, takich jak trzmiele i motyle. Pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska CEMEX Polska zachęcają na bieżąco pracowników oraz przedstawicieli społeczności lokalnych do podejmowania podobnych inicjatyw, które na mniejszą skalę można zrealizować w przydomowych ogródkach, na działkach czy  balkonach.

źródło: informacja prasowa
fot. informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ