Partner serwisu
03 sierpnia 2021

Dwa tunele dla Kielc - jest decyzja środowiskowa dla miejskiego odcinka drogi ekspresowej S74

Kategoria: Aktualności

Znamy wariant przejścia przez Kielce drogi ekspresowej S74. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, która w sposób kompleksowy poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem, jednocześnie rozwiązując problemy komunikacyjne miasta.

Dwa tunele dla Kielc - jest decyzja środowiskowa dla miejskiego odcinka drogi ekspresowej S74

Po analizie złożonego wniosku o wydanie decyzji i opracowanego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko RDOŚ w Kielcach wskazał do realizacji wariant III (tzw. „dwa tunele”). Zakłada on   pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego i przeprowadzenie ciągu głównego drogi ekspresowej S74 na przeważającym odcinku na poziomie minus 1, czyli w wykopie.  

Odcinek drogi ekspresowej S74 o długości około 5 km połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce - Cedzyna. Trasę tę będzie można pokonać tranzytem ciągiem głównym drogi ekspresowej w ok. trzy minuty. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad trasą ekspresową, w przeważającej części na dotychczasowym poziomie. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Ten dłuższy, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między kieleckimi ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego.  

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy drogi S74, która w przyszłości skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, a mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu. Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym roku.  

Efektem realizacji inwestycji będzie:  

wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ulic miejskich,

rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, 

zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, 

zwiększenie płynności ruchu, 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Warto wiedzieć… 

Dobre rozwiązanie dla tranzytu i dla miasta  

Około 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej w Kielcach pozwoli na pełne oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, a jednocześnie zapewni bezkolizyjną, bezpieczną i szybką komunikację zarówno lokalną, jak i tranzytową. Analizy ruchowe pokazują, że zmotoryzowanym nie chodzi jedynie „przejechanie tranzytem przez miasto”. Celem są także zakłady przemysłowe, hurtownie, centra handlowe i inne jednostki logistyczne w samych Kielcach, do których także kierowca TIR-a musi dojechać, aby następnie wyjechać z miasta. Komfortowy dojazd do firm i instytucji powinni mieć również kierowcy pojazdów lekkich. Pozostawienie miasta bez rozbudowanego ciągu DK74, który obecnie jest po części wąski i jednojezdniowy, naraża wszystkich zmotoryzowanych na stanie w korkach przed licznymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, a mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas. Taka sytuacja ma miejsce obecnie np. w obrębie ulic Łódzkiej i Jesionowej.  

Zachowujemy połączenia północ-południe – nie dzielimy miasta na pół  

Po zrealizowaniu inwestycji kierowcy i piesi będą mieli do dyspozycji wszystkie dotychczasowe połączenia między północną a południową częścią miasta wzdłuż ulic Transportowców, Hubalczyków, Olszewskiego, Zagnańskiej, Klonowej, Marszałkowskiej i Warszawskiej. Nie będą natomiast mieli żadnej styczności z płynnym, niespowalnianym sygnalizacją świetlną ruchem tranzytowym po S74 poprowadzonym pod ciągami wymienionych ulic. Dodatkowo dzięki inwestycji powstaną zupełnie nowe, bezpieczne możliwości skomunikowania północy z południem Kielc. Zniknie na przykład karkołomne włączenie z ulicy 1 Maja w ulicę Łódzką, a kierowcy dzięki wiaduktom będą mieli w tym rejonie kilka możliwości skomunikowania się z ulicami po południowej i północnej części miasta.  

Ekspresowo, czyli nowocześnie i bezpiecznie  

Droga klasy S w mieście oznacza oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, zapewnienie pełnego skomunikowania terenów przyległych, ochronę akustyczną, wyeliminowanie niebezpiecznych rozwiązań, takich jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych na jednym poziomie z ciągiem głównym trasy ekspresowej. Większość miast wojewódzkich rozwiązuje problemy komunikacyjne, zestawiając potrzeby z możliwościami i szansami na rozwój. Aktualnie środki na przejście S74 przez Kielce są zarezerwowane w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. 

Wolni od hałasu i spalin  

Aktualnie mieszkańcy jednojezdniowego odcinka wzdłuż ulicy Łódzkiej (obecna DK74) sąsiadującego z węzłem S7 Kielce Zachód przez kilkanaście godzin dziennie widzą z okien stojące w korku emitujące spaliny ciężarówki. Nocą jest jeszcze gorzej, bo samochody hałasują na zniszczonej nawierzchni. Ten sam problem mają obecnie mieszkańcy ulicy Jesionowej. Po wybudowaniu S74 tranzyt praktycznie będzie niewidoczny i nieodczuwalny dla miasta, a na sąsiadującym z osiedlem odcinku ulicy Jesionowej będzie schowany w tunelu. Dla mieszkańców widok z okien praktycznie się nie zmieni - zobaczą swoją ulicę, swoje przejście dla pieszych. Nie zobaczą natomiast TIR-ów, bo te pojadą tunelem. Na obecnym poziomie zostanie tylko ruch lokalny, komunikacja zbiorowa, nowe ciągi piesze i rowerowe. Przed hałasem chronić będą zielone ekrany, których aktualnie nie ma. 

Zgodnie z oczekiwaniami  

Już pierwsze konsultacje społeczne pokazały, że inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - uwzględniła opinie lokalnej społeczności oraz miasta Kielce. Kluczowy i najtrudniejszy do realizacji wniosek społeczny dotyczył rezygnacji z planowanej estakady, po której poprowdzony zostałby ciąg główny trasy ekspresowej wzdłuż kieleckiej ulicy Jesionowej. GDDKiA i projektanci rozważyli także kolejne głosy mieszkańców. Znalazły one odzwierciadlenie w rozwiązaniach spełniających większość oczekiwań, np. w miejscu zabudowy osiedlowej zastąpiono estakadę tunelem, w którym tranzyt został całkowicie „schowany”. Nie został podniesiony poziom dróg lokalnych i ich skrzyżowań w okolicach zabudowy mieszkaniowej. Zachowano połączenia wzdłuż ulic poprzecznych dla kierowców oraz pieszych. W maksymalnym stopniu wykorzystany został teren pod obecną drogę krajową nr 74. Tereny z zabudową zabezpieczono ekranami. Na całej długości zaplanowano ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Kto czeka na inwestycję?  

Ponad 30 tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z odcinka, również w skali lokalnej, i setki mieszkańców, którzy chcą być zabezpieczeni przed hałasem i spalinami. 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ