Partner serwisu
28 czerwca 2021

Lafarge kontynuuje współpracę z lokalną społecznością

Kategoria: Aktualności

Wsparcie dla rewitalizacji rynku w Małogoszczu, doposażenie nowo wybudowanej Strażnicy OSP, działania na rzecz bioróżnorodności, oraz wsparcie dla zakładów opieki zdrowotnej w Kielcach – to tylko część potrzeb, na które Lafarge odpowiedział w minionym roku, pomimo utrudnień związanych z pandemią. Firma nadal chce rozwijać współpracę z lokalnymi społecznościami i już planowane są kolejne, wspólne inicjatywy.

Lafarge kontynuuje współpracę z lokalną społecznością

Ostatnia Sesja Dialogu Społecznego to pierwsze, po tak długiej przerwie i trudnym dla wszystkich czasie, stacjonarne spotkanie w ramach rozwijania współpracy Lafarge w Polsce z lokalnymi społecznościami. Po wybuchu pandemii konsultacje odbywały się drogą korespondencyjną i mailową. Dzięki takiej formie, firma mogła kontynuować zaplanowane w ramach dialogu społecznego działania, które okazały się szczególnie ważne w tych trudnych czasach. Na spotkaniu Cementownia Małogoszcz zadeklarowała dalsze wsparcie mieszkańców.

– Wspieranie lokalnych społeczności to nasz obowiązek, nie tylko jako firmy prowadzącej działalność produkcyjną, ale przede wszystkim jako sąsiada, który powinien troszczyć się o innych sąsiadów i najbliższe otoczenie. Dzięki tej relacji możemy poznać wzajemne punkty widzenia, oczekiwania i potrzeby mieszkańców, dlatego dwustronny dialog jest istotną częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lafarge – mówi Jacek Patyk, dyrektor Cementowni Małogoszcz Lafarge w Polsce. I dodaje – Doświadczenie pandemii pokazało, jak ważna jest współpraca oparta na zaufaniu i wzajemnym dialogu, szczególnie, że na terenie naszego zakładu musieliśmy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo naszych pracowników, ale również podwykonawców i osób zatrudnionych przy modernizacji.

Edukacja

2 kwietnia 2020 roku odbyła się akcja edukacyjna, podczas której pracownicy Cementowni Małogoszcz opowiedzieli o działalności zakładu oraz przybliżyli proces współspalania paliw alternatywnych. Dodatkowo, we wrześniu zostało także zorganizowane szkolenie z zakresu Ochrony Środowiska „Gospodarowanie odpadami w przemyśle cementowym– praktyczne podejście”. W szkoleniu udział wzięli m.in. pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Z uwagi na sytuację pandemiczną na prośbę mieszkańców został również dostosowany regulamin programów Fundacji „Wspólnie”. Wprowadzone zmiany przewidują możliwość wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które mogą uniemożliwić realizację projektu w wyznaczonym czasie.

W związku z trwającą modernizacją zakładu, Lafarge zadeklarował zorganizowanie spotkania, podczas którego pracownicy opowiedzą o planach i dotychczasowych zrealizowanych działaniach w zakresie modernizacji, przedstawione zostaną również informacje odnośnie procesu współspalania paliw w roku bieżącym. Jednocześnie, w tym roku w porozumieniu z Urzędem Górniczym w Kielcach, Lafarge na łamach miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie” podzieli się doświadczeniem związanym z bezpiecznym prowadzeniem ruchu w kopalni odkrywkowej na przykładzie działań i doświadczeń Kopalni w Małogoszczu.

Środowisko

W ciągu ostatniego roku Lafarge przekazał 10 samochodów ciężarowych żyznej warstwy ziemi tzw. humusu na potrzeby zagospodarowania terenu wokół remizy w Leśnicy. Przeprowadzona została również akcja nasadzenia drzew na terenie zakładu oraz Miasta i Gminy Małogoszcz. Wolontariusze Lafarge razem z Fundacją “Wspólnie” posadzili łącznie 240 drzew - 60 klonów na terenie osiedla w Małogoszczu oraz 180 sosen na terenie Cementowni. Firma przekazała również środki na montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie KP PSP w Jędrzejowie. 

Jesienią tego roku, dzięki wolontariuszom Lafarge odbędzie się kolejna akcja wprowadzania nasadzeń, tym razem zagospodarowany zostanie fragment terenu wiejskiego w sołectwie Leśnica, wprowadzona zostanie również wysoka zieleń na terenie sołectwa Bocheniec. Dodatkowo, w trosce o zachowanie bioróżnorodności, Lafarge w Polsce wspólnie ze spółką Geocycle zbudował na terenie Cementowni Małogoszcz 4 pasieki, w których mieszkać będzie od 100 tys. do 400 tys. pszczół. Ponadto, z inicjatywy pracowników firmy Biskupski obok uli stanęły cztery domki dla owadów zapylających. Jednocześnie na terenie zakładu na zachodniej elewacji magazynu paliw alternatywnych zamontowane zostały domki dla jeżyków.

Infrastruktura

Lafarge przekazał środki na wyposażenie nowo wybudowanej Strażnicy OSP Małogoszcz. Środki zostały przekazane na umeblowanie sali konferencyjnej oraz aneksu kuchennego i szatni. Dzięki inicjatywie wolontariuszy Lafarge doposażona została również altana znajdująca się przy OSP, która pełni obecnie funkcję rekreacyjną. Wsparcie otrzymał również Dom Ludowy w Zakruczu, który otrzymał grant na budowę miejsca spotkań przy ognisku. Dodatkowo, na terenie gminy Bocheniec, dzięki lokalnym władzom i przy wsparciu Lafarge zakupione i zamontowanie zostały kosze na śmieci.

Lafarge przekazał również wsparcie materiałowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz z przeznaczeniem na utwardzenie dróg i nawierzchni oraz konserwację i modernizację obiektów użyteczności publicznej. Tylko w tym roku firma przekazała już ponad 1000 t kamienia i planuje dodatkowo przekazać kruszywo i cement na rozwój lokalnej infrastruktury.

Lafarge pomógł także w opracowaniu projektu rewitalizacji rynku w odpowiedzi na konkurs koordynowany przez Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz. 31 maja br. Gmina Małogoszcz otrzymała przygotowaną dokumentację projektową, uzgodnioną pozytywnie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Dzięki zaangażowaniu Lafarge przekierowane zostały także środki finansowe z projektu Fundacji i Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz na ten cel. Firma jest gotowa włączyć się w dodatkowe działania związane z przebudową małogoskiego rynku np. poprzez wsparcie materiałowe.

Zdrowie

Jednym z istotniejszych w ciągu ostatniego roku wyzwań było wsparcie mieszkańców, pracowników zakładów Lafarge oraz placówek służby zdrowia podczas pandemii COVID-19. Cementownia Małogoszcz przekazała wsparcie dla II Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w postaci środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zabezpieczenia pacjentów oraz personelu. Łącznie przekazano 700 szt. maseczek chirurgicznych, 20 szt. kombinezonów oraz 900 szt. rękawiczek jednorazowych. Wsparcie otrzymał również Dziecięcy Oddział Zakaźny przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, który otrzymał 200 szt. kombinezonów oraz 2 500 szt. maseczek. Zakład przekazał również na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz 100 sztuk półmasek ochronnych oraz 1000 sztuk rękawiczek. Dodatkowo przekazane zostały środki finansowe na akcję Gminy Małogoszcz „Maseczki dla mieszkańców”, w której każdy mieszkaniec Małogoszcza otrzymał maseczkę uszytą przez wolontariuszy. Lafarge wsparł również OSP w Małogoszczu przekazując 30 000 zł na zakup wozu bojowego.

Po zakończeniu rewitalizacji rynku i remontu przy Domu Kultury Lafarge zrealizuje także inicjatywę zakupu stojaków rowerowych na ścieżce rowerowej w Małogoszczu. We współpracy z lokalnymi władzami ustalone zostały dwie lokalizacje stacji stojaków, pierwsza znajdować się będzie w pobliżu rynku, a druga na Osiedlu Małogoszcz koło Domu Kultury. Firma zadeklarowała również kontynuację wsparcia inicjatyw lokalnych na rzecz promocji zdrowia i aktywnego stylu życia we współpracy z innymi organizacjami lokalnymi.

Lokalne społeczności

Z myślą o mieszkańcach, w 2020 roku z okazji Dnia Niepodległości została zorganizowana akcja „Flagi dla rodzin”. We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Małogoszcz, Cementownia Małogoszcz przeznaczyła środki za zakup ponad 3000 flag, które zostały przekazane każdemu gospodarstwu domowemu na terenie Gminy Małogoszcz. Lafarge zadeklarował chęć wsparcia kolejnych tego typu projektów, inicjowanych przez władze lokalne.

źródło: informacja prasowa
fot. informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ