Partner serwisu
05 maja 2021

Geopark Świętokrzyski Światowym Geoparkiem UNESCO

Kategoria: Aktualności

21 kwietnia 2021 roku decyzją Zarządu UNESCO Lista Światowych Geoparków UNESCO została poszerzona o 8 nowych geoparków z Indonezji, Finlandii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch... a także Polski! Do tego elitarnego grona dołączył Geopark Świętokrzyski, tym samym oficjalnie uzyskując prestiżowy status Światowego Geoparku UNESCO.

Geopark Świętokrzyski Światowym Geoparkiem UNESCO

Geopark Świętokrzyski położony jest w zachodniej części Gór Świętokrzyskich i zajmuje obszar o powierzchni 526 km2. Znajduje się w granicach administracyjnych pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Wyróżnikiem Geoparku jest wyjątkowa georóżnorodność, związana z występowaniem na tym terenie skał osadowych reprezentujących wszystkie systemy geologiczne od kambru do czwartorzędu. Istotnym elementem dziedzictwa geologicznego Geoparku są liczne pozostałości po dawnej eksploatacji kruszców i surowców skalnych, funkcjonujące obecnie jako reprezentatywne geostanowiska, z których część podlega ochronie prawnej jako rezerwaty przyrody nieożywionej (m.in. Wietrznia, Kadzielnia, Ślichowice czy Jaskinia Raj).

W objęciu ochroną obiektów przyrody nieożywionej na obszarze Gór Świętokrzyskich, pierwszoplanową rolę odegrali geolodzy z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB, którzy przez lata swojej działalności byli orędownikami chronienia wyjątkowo cennych obiektów oraz wykorzystania ich potencjału do celów geoedukacyjnych. Efektem ich prac była m.in. idea Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego oraz koncepcja utworzenia centrum geoedukacji w rezerwacie Wietrznia, która zaowocowała utworzeniem Geoparku Kielce.


W objęciu ochroną obiektów przyrody nieożywionej na obszarze Gór Świętokrzyskich, pierwszoplanową rolę odegrali geolodzy z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB, którzy przez lata swojej działalności byli orędownikami chronienia wyjątkowo cennych obiektów oraz wykorzystania ich potencjału do celów geoedukacyjnych. Efektem ich prac była m.in. idea Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego oraz koncepcja utworzenia centrum geoedukacji w rezerwacie Wietrznia, która zaowocowała utworzeniem Geoparku Kielce.

Michał Poros, Przewodniczący Zarządu Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO, podczas krótkiej rozmowy zdradził nam plany na przyszłość dotyczące Geoparku. - Wykorzystanie potencjału unikatowego dziedzictwa geologicznego i kulturowego oraz zasobów przyrody ożywionej dla realizacji projektów związanych z geoturystyką, edukacją ekologiczną oraz tworzenia lokalnych produktów turystycznych, to jeden z priorytetów działalności Geoparku na najbliższe cztery lata – podkreślił.
 

Na Liście Światowych Geoparków UNESCO (List of UNESCO Global Geoparks) znajduje się obecnie 169 geoparków położonych w 44 krajach. Według definicji przedstawionej przez UNESCO Światowe Geoparki to obszary zawierające stanowiska o międzynarodowym znaczeniu geologicznym, służące zarówno ochronie przyrody, jak i edukacji oraz zrównoważonemu rozwojowi. Istotne w kwestii powstawania geoparków jest łączenie ochrony przyrody z rozwojem regionu przy jednoczesnym zaangażowaniu lokalnych społeczności. Warto zauważyć, że Światowe Geoparki UNESCO są wyróżnione w podobnej skali i równie prestiżowe jak obiekty z innych, szerzej znanych programów UNESCO: rezerwatów biosfery (Man and the Biosphere Programme) oraz listy światowego dziedzictwa (World Heritage List).

źródło: www.pgi.gov.pl
fot. www.pgi.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ