Partner serwisu

Drugie życie popiołów

Kategoria: Kruszywa

Więcej energii, mniej emisji, czyściej i taniej – pod takim hasłem realizowana jest współpraca Lafarge z sektorem energetycznym i chemicznym w zakresie zagospodarowania popiołów powstających podczas spalania węgla kamiennego w elektrowniach. Technologia ta z powodzeniem działa już w Jankowie, kolejny tego typu projekt ma ruszyć już wkrótce.

Drugie życie popiołów

PGNiG TERMIKA SA oraz Lafarge Cement podpisały „Umowę o Powołaniu Wspólnego Przedsiębiorcy”, czyli utworzeniu spółki joint venture. Przedsiębiorcy planują realizację projektu polegającego na zbudowaniu separatora popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie i zagospodarowaniu popiołów w procesie produkcji energii. Pierwsze tego typu projekty zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii już w latach 90., w Polsce, dla Lafarge, to drugie tego typu przedsięwzięcie. Pierwszy separator z powodzeniem działa w Janikowie na mocy współpracy z Grupą Ciech, gdzie wykorzystywana jest innowacyjna technologia firmy Separation Technologies LLC z USA, w Europie zastosowana po raz pierwszy. 

Nowa inwestycja na horyzoncie

Cała technologia zakłada odzyskiwanie popiołów wysokokalorycznych i ich ponowne spalanie w elektrowni. Pozostała część popiołów tzw. popiół ProAsh, który ze względu na małą zawartość części palnych jest pożądanym produktem w przemyśle cementowym i betoniarskim, będzie w całości kupowany przez Lafarge Cement. Docelowo realizacja projektu umożliwi PGNiG TERMIKA uwolnienie terenów składowiska popiołów na Zawadach. 25 listopada 2013 roku złożono wniosek do Prezes UOKiK o wydanie zgody na wyżej wymienioną koncentrację. PGNiG TERMIKA obejmie 70% udziałów w Spółce Celowej, która zostanie powołana przez do realizacji projektu pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację oraz wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych. Pozostałe 30% obejmie Spółka Lafarge Cement. 

Janików daje przykład

Pierwszy separator zastosowano w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie). Od października 2010 r. działa tam Zakład Gospodarki Popiołami, wspólne przedsięwzięcie Lafarge Cement i spółki Soda Polska Ciech. Jego zadaniem jest separacja popiołów lotnych wytwarzanych w zakładach sodowych.

Przy produkcji sody zużywana jest znaczna ilość energii cieplnej pochodzącej ze spalania węgla, w wyniku czego powstaje dużo popiołów jako odpadów. Nie spełniają one jednak parametrów pozwalających używać ich bezpośrednio do produkcji cementu, dlatego zastosowana została nowa technologia firmy Separation Technologies LLC z USA, która daje możliwość separacji popiołów, uzyskując ich dwa rodzaje: o niskiej (ProAsh) i bardzo wysokiej (HiCarbon) zawartości węgla. Te z dużą zwartością węgla od 30-40% są spalane w elektrociepłowniach Sody Polskiej Ciech. Popioły lekkie – z zawartością węgla poniżej 5% wykorzystuje się jako pełnowartościowy dodatek do cementu i betonu.

Dzięki inwestycji w Janikowie rozwiązano problem składowania popiołów w Sodzie Polskiej Ciech, a Lafarge Cement uzyskał pewne, stałe źródło popiołów jako dodatku do cementu o stabilnych parametrach.

Ekologicznie i ekonomicznie

Wybudowanie Zakładu Separacji Popiołów przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego m.in. poprzez mniejsze zużycie surowców naturalnych. Ponowne spalanie popiołów wysokowęglowych w zakładach sodowych powoduje mniejsze wykorzystanie do produkcji energii nieodnawialnego surowca naturalnego, jakim jest węgiel kamienny, a zastosowanie popiołów lotnych (dodatek do cementu) zmniejsza zużycie kamienia wapiennego w procesie produkcji cementu. 

Wartość inwestycji powstałej w 2010 roku w Janikowie to 43 miliony złotych. Zakład Gospodarki Popiołami na wybudowanie instalacji do separowania popiołów uzyskał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 12,3 mln zł. Inwestycja zdobyła nagrodę w konkursie „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2010” organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa w kategorii „Działania ekologiczne w budownictwie użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym”.

Cały materiał do przeczytania w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" nr 1/2014

Fot. Lafarge

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ