Partner serwisu
04 marca 2021

Nordkalk opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020

Kategoria: Aktualności

Nordkalk opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020 przygotowany zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju GRI (ang. Global Reporting Initiative) potwierdzony przez niezależną trzecią stronę.

Nordkalk opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020

Raport oparty jest na odnowionym Programie Zrównoważonego Rozwoju Nordkalk, który został zaktualizowany w 2020 r. zgodnie z wynikami kompleksowej ankiety przeprowadzonej wśród interesariuszy. Wdrażanie i dalsze prace nad programem będą kontynuowane w 2021 roku.
Odnowiony Program Zrównoważonego Rozwoju jest podzielony na dziewięć obszarów tematycznych, składających się z 18 aspektów materialnych, które skupiają się na wpływie naszej działalności na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Każdy obszar zawiera zobowiązania kierownictwa, długoterminowe cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które są również powiązane z wewnętrznym certyfikowanym systemem zarządzania.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw strategii Nordkalk

Naszą wizją jest zostanie czołowym graczem na rynku wapienia, skupionym na zrównoważonych rozwiązaniach. W praktyce oznacza to, że aktywnie rozwijamy nowe produkty i nowe możliwości, by wspierać klientów w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pomagamy naszym partnerom zmniejszyć ich wpływ na środowisko naturalne.
Zwiększamy swoje zaangażowanie w rozwiązania cyrkularne i dążymy do całkowitego wykorzystania wydobytego materiału (przy założeniu 100% wydajności materiałowej). Jednocześnie skupiamy się na ograniczaniu szkodliwych skutków naszej działalności, tj. emisji spowodowanych przeróbką wapienia na wapno palone oraz wydobyciem minerałów z ziemi.
Ponieważ przyszły sukces polega na nieustannym zaangażowaniu wszystkich pracowników, chcemy dbać o to, aby każdego dnia mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Bezpieczeństwo jest w Nordkalk priorytetem, a celem ostatecznym jest zawsze zero wypadków.
Aby zapewnić zyskowny rozwój naszej działalności stale rozwijamy rezerwy wapienia na przyszłość i ulepszamy zdolności operacyjne.

Trudny, a jednocześnie udany rok

W 2020 r. wyznaczyliśmy długoterminowe cele w zakresie prac związanych z ochroną klimatu i rozpoczęliśmy prace prowadzące do uwolnienia się od paliw kopalnych. Dążymy do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r. W naszej działalności związanej z wapieniem i transportem wewnętrznym docelowym rokiem będzie 2035.
Kontynuowaliśmy działania w zakresie efektywności energetycznej i udało nam się przekroczyć roczny cel. Nasza efektywność materiałowa była na dobrym poziomie i poczyniliśmy kroki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Zaczęliśmy również definiować nasz środowiskowy odcisk dłoni,  czyli pozytywny wpływ na środowisko rozwiązań opartych na wapieniu.
Przemyślane działania przeciwko COVID-19 w Nordkalk zakończyły się sukcesem i to dzięki nim nie zatrzymaliśmy produkcji. W zakresie bezpieczeństwa pracy nie osiągnęliśmy wyznaczonych celów, ale dzięki wsparciu prowadzonego jesienią programu SafeNordkalk udało nam się podnieść działalność związaną z bezpieczeństwem na zupełnie nowy poziom.
Dodatkowo, dzięki udanemu programowi poprawy wydajności nasza rentowność znacznie się poprawiła w porównaniu z ubiegłym rokiem.

źródło: www.nordkalk.pl
fot. www.nordkalk.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ