Partner serwisu
11 lutego 2021

Oferty na obwodnicę Człuchowa

Kategoria: Aktualności

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 wpłynęło siedem ofert. Droga ma powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Oferty na obwodnicę Człuchowa

W postępowaniu przetargowym na sporządzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 złożono siedem ofert. Trasa ma mieć klasę techniczną GP (główna ruchu przyspieszonego) i będzie jednojezdniowa (z rezerwą pod drugą jezdnię w przypadku DK22). W ramach obwodnicy planowana jest realizacja czterech skrzyżowań bądź węzłów, w zależności od wariantów oraz wyników analiz, oraz budowa obwodu utrzymania drogi.

Najniższa oferta opiewa na 3 591 846 zł, a najwyższa na 5 998 956 zł. Na realizację zadania przewidzieliśmy 5 mln zł.

 

Kryteria oceny ofert

Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i doświadczenie personelu oferenta (40 proc.).

 

Bezpieczna i nowoczesna

Celem budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu, a także poprawa jakości życia mieszkańców miasta. Dodatkowym celem inwestycji jest wybudowanie obwodu utrzymania drogi (OUD). Obecnie drogi krajowe nr 22 i 25 przebiegają przez centrum miasta. Wykonana wiele lat temu obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 22 (al. Jana Pawła II) przejęła rolę miejskiej trasy średnicowej i przebiega przez obszary gęstej zabudowy. DK25 bezpośrednio graniczy z obszarem średniowiecznego miasta, ma dość skomplikowany przebieg, a także posiada jednopoziomowe skrzyżowanie z wielotorową linią kolejową w obrębie stacji Człuchów.

 

GDDKiA Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

- Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),

- Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25 (trwa przetarg na STEŚ-R),

- Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (została podpisana umowa na STEŚ-R),

- Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (jest sporządzone Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ); trwają przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),

- Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 (trwa przetarg na Koncepcję programową z wariantowaniem i przygotowaniem projektu budowlanego).

 

O Programie #100obwodnic

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ