Partner serwisu
01 grudnia 2020

Będzie nowa książka operatora

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych już weszły w życie. Przyniosły m.in. konieczność nowej książki operatora.

Będzie nowa książka operatora

11.09.2020 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 583).

Nowelizację można znaleźć w Dz. U. z 2020 r. poz. 1491 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Czego dotyczy nowelizacja?

Tak naprawdę nowelizacja dotyczy tylko kosmetycznych zmian ww. rozporządzenia, a mianowicie:

W §23 i §26 ust. 3 zostaje zmieniona nazwa instytucji przeprowadzającej egzamin i wydającej uprawnienia. Do tej pory był to Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a obecnie jest to „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”. Zmiana nazwy instytucji weszła w życie z dniem 11.09.2020 r.

W załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia (Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu) zmianie uległy:

  • w grupie I zmianie uległy jednostki charakteryzujące koparki jednonaczyniowe (pkt 1) i ładowarki wielonaczyniowe (pkt 9) z masy całkowitej na masę eksploatacyjną;
  • w grupie III pkt.1 „Wielozadaniowe nośniki osprzętu” – gdzie została dopisana uwaga, iż wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach o dozorze technicznym.

Nowelizacja ta wchodzi w życie z dniem 28.11.2020 r.

Ostatnią zmianą, jaką wprowadził ustawodawca jest zmiana wzoru „Książki operatora”, która będzie wydawana w formie karty z tworzywa sztucznego i jest pokazana w załączniku nr 2 do nowelizacji rozporządzenia. Ta zmiana wchodzi w życie z dniem 28.08.2021.

Kiedy do obsługi maszyn i urządzeń wymagane są uprawnienia?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, podaje wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Są to:

Czy zmiany, które obejmuje nowelizacja wpływają na ważność posiadanych dokumentów?

Bardzo ważną rzeczą, którą należy podkreślić, jest fakt, że zdobyte uprawnienia przed wejściem w życie nowelizacji zachowują ważność, oraz nie wymagają dodatkowej aktualizacji posiadanych uprawnień i dokumentów.

Rozporządzenie mówi też o tym, że:

W okresie od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do momentu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora, dokument ten wydaje się zgodnie ze wzorem obecnym.

W przypadku starania się o uzyskanie uprawnień do obsługi maszyn robotniczych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych postanowień, zachowane są zasady dotychczasowe, zachowując wzór książki operatora.

Warto pamiętać, że operator wykonujący w danej chwili prace związane z obsługą maszyny czy innego urządzenia technicznego do robót ziemnych, budowlanych czy drogowych, musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego uprawnienia oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Jeżeli przemieszcza się po drodze publicznej, musi posiadać także prawo jazdy właściwej kategorii.

***

Podsumowując można powiedzieć, że zmiany w przepisach przebiegają w sposób stosunkowo dynamiczny. Niekiedy są one „kosmetyczne”, a bywa że w związku ze zmianą niektórych z nich, należy podjąć konkretne działania.

 

* https://szkoleniebhp.com.pl/, https://sklep.pogotowiebhp.com.pl/, mail: plock@pogotowiebhp.com.pl          

fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ