Partner serwisu
02 listopada 2020

Ponad 2,3 mld unijnego dofinansowania na infrastrukturę drogową

Kategoria: Aktualności

30 października 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pięć umów o dofinansowanie projektów na ponad 2,3 mld zł, realizowanych z funduszy UE. Wsparcie ze środków UE przyznano na realizację odcinków autostrady A1, drogi ekspresowej S3 oraz obwodnic: Niemodlina, Tomaszowa Lubelskiego i Kępna.

Ponad 2,3 mld unijnego dofinansowania na infrastrukturę drogową

- Epidemia koronawirusa nie zatrzymała budowy dróg w Polsce. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności toczą się prace na wielu inwestycjach drogowych. Autostrada A1, a także  drogi ekspresowe, na których dofinansowanie dziś podpisujemy umowy, to ważne połączenia drogowe, które ze wsparciem funduszy europejskich łączymy w spójną sieć komunikacyjną kraju. Podpisane dziś umowy przełożą się na ponad 2 mld zł dofinansowania unijnego dla inwestycji drogowych. Polska jest liderem wykorzystania środków z UE na infrastrukturę drogową - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Realizacja projektów w 6 województwach (łódzkim, śląskim, zachodniopomorskim, opolskim, lubelskim i wielkopolskim) zwiększy dostępność do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawi jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez skomunikowanie budowanych tras z siecią drogową.
Efektem tych projektów będzie także upłynnienie ruchu tranzytowego, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie ryzyka wypadków, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to największy beneficjent dofinansowania z funduszy UE z Programu Infrastruktury i Środowisko, a co najważniejsze instytucja coraz bardziej skuteczna w realizacji i rozliczaniu projektów. Od początku wdrażania perspektywy finansowej POIiŚ 2014-2020, GDDKiA złożyła 757 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 35,5 mld zł – podkreśliła dyrektor CUPT Joanna Lech.

A1 Częstochowa – Tuszyn

Dofinansowanie UE dla budowy 81 km odcinka A1  od obwodnicy Częstochowy do Tuszyna to prawie 1,7 mld zł. Inwestycja jest realizowana w dwóch województwach: łódzkim i śląskim. Nowy odcinek poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych. Autostrada A1 jest elementem sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk.

S3 Miękowo - Brzozowo

Droga ekspresowa S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo będzie miała 22,1 km długości. Realizacja S3 od zespołu portów Szczecin – Świnoujście aż do granicy z Czechami przyczyni się do stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także rozwój sieci transportowej TEN-T.

Dofinansowanie z funduszy UE dla tego zadania to ponad 191 mln zł.

Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Niemodlina w ciągu DK 46 jest realizowana jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 11,5 km w formule Projektuj i buduj. Trasa ominie Niemodlin po południowo - wschodniej stronie. Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawę warunków życia jego mieszkańców.

Dofinansowanie UE dla tego projektu to ponad 241 mln zł.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 poprawi efektywność transportu drogowego w regionie oraz zapewni lepszy przepływ osób, towarów i usług. Inwestycja o długości 9,6 km otrzymała dofinansowanie ze środków funduszy europejskich w wysokości ponad 118 mln zł

Obwodnica Kępna

W ciągu drogi ekspresowej S11 powstanie obwodnica Kępna o długości 8,14 km. Projekt przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w województwie wielkopolskim, a także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących standardów dla dróg klasy S i GP.

Dofinansowanie tego projektu ze środków UE to ponad 97 mln zł.

źródło: www.gov.pl
fot. www.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ