Partner serwisu
Gorący temat
14 września 2020

Mineralne surowce krytyczne – nowy wykaz Komisji Europejskiej

Kategoria: Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną listę surowców uznanych za krytyczne oraz prognozy dotyczące surowców na rok 2030 i 2050. KE wskazała też ścieżki do zapewnienia dostępności surowców, zaproponowała dywersyfikację dostaw i zwiększenie efektywności gospodarki w ramach obiegu zamkniętego. Przedstawiamy komentarz Państwowej Służby Geologicznej.

Mineralne surowce krytyczne – nowy wykaz Komisji Europejskiej

Pierwszy wykaz surowców krytycznych opublikował Komitet ds. Surowców Krytycznych dla Gospodarki Stanów Zjednoczonych (Committee on Critical Mineral Impacts on the US Economy) w 2008 roku. Specjalna Komisja Unii Europejskiej w sprawie przeglądu listy surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców przygotowała pierwszą listę surowców krytycznych (zawierającą bardzo ograniczoną ilość surowców) w 2011 r., na podstawie pochodzącej z 2008 roku europejskiej „Inicjatywy na rzecz surowców”.
 

Podstawowym kryterium do ich wyznaczenia była przewidywana przez te instytucje istotność surowca (economic importance) dla wyzwań i potrzeb gospodarki w XXI w. i ryzyko dostaw (supply risk). Przy opracowywaniu tych list (USA, UE) brano pod uwagę niedobory, deficyt i ryzyka w skali szerszej niż dla jednego kraju (odpowiednio dla USA i globalnie oraz dla UE i globalnie).

 

Tegoroczna lista zawiera surowce naturalne (raw materials), w tym również natural rubber, czyli kauczuk – zatem pozostaje na niej 29 surowców mineralnych. Sama nazwa „surowce mineralne” nie jest w pełni adekwatna – węgiel (w tym wypadku koksujący) nie jest minerałem, a kopaliną (podobnie jak gaz, ropa, torf – nie tworzące form krystalicznych); przyjęto jednak takie nazewnictwo.
 

Aktualne zestawienie zostało uzupełnione w porównaniu do 2017 r. o stront, lit, boksyty, tytan. Z listy usunięto hel, ale pozostaje on objęty monitoringiem (podobnie jak nikiel) w celu ewentualnego włączenia go do następnego wykazu surowców krytycznych.
 

Zdaniem Komisji Europejskiej wyznaczanie surowców krytycznych (CRM – critical raw materials) ma pomóc:

  • we wzmocnieniu konkurencyjności europejskiej gospodarki, w szczególności dla „Zielonego Ładu”,
  • w stymulowaniu budowy nowych kopalń tych surowców i wzmocnieniu recyklingu,
  • w uwypukleniu roli odzysku surowców krytycznych w europejskim planie działania w zakresie recyklingu,
  • w zwiększeniu świadomości potencjalnych zagrożeń dostaw surowców,
  • w negocjacjach umów handlowych, przeciwdziałaniu środkom zakłócającym handel, opracowywaniu działań badawczych i innowacyjnych oraz wdrażaniu „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju”.

W Polsce występują następujące surowce krytyczne uwzględnione na najnowszej liście Komisji Europejskiej:

  • złoża barytu i barytu z fluorytem (eksploatacja zaniechana),
  • złoża węgla koksującego, w tym doskonałego węgla ortokoksowego typu 35.2 (eksploatowane),
  • złoża fosforytów (skreślone z ewidencji zasobów, ale wymagające ponownej weryfikacji),
  • gal, german, wanad, wolfram, kobalt - w niewielkich ilościach, jako substancje towarzyszące polimetalicznym rudom miedzi oraz cynku i ołowiu,
  • tytan - w masywie suwalskim.
źródło: www.pgi.gov.pl
fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ