Partner serwisu
14 sierpnia 2020

Ogłoszenie Prezesa WUG dotyczące pracy urzędów górniczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Aktualności

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam ograniczenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Ogłoszenie Prezesa WUG dotyczące pracy urzędów górniczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;

wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;

w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;

kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;

składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Wymienione wyżej ograniczenia dotyczą również pracy Okręgowych Urzędów Górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

źródło: http://www.wug.gov.pl
fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ