Partner serwisu

Niekończący się rozwój

Kategoria: Kruszywa

Waldemar Wajler, Inspektor ds. BHP, OKSM S.A.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, troska o pracownika, to priorytety firmy OKSM S.A., i jednocześnie niekończący się cykl rozwoju. Nie da się przecenić najwyższej wartości, jaką jest życie i zdrowie ludzkie. Nie można nigdy powiedzieć, że doszliśmy do etapu, w którym już nic nie da się poprawić.
 

Niekończący się rozwój

Bezpieczeństwo w Olsztyńskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. to jedna z najważniejszych części przedsiębiorstwa, która ma zapewnić właściwe warunki pracy.  Przede wszystkim jednak to sukcesywnie rozwijana i pogłębiana dziedzina wiedzy, mająca na celu stałe podnoszenie świadomości wśród pracowników, kontrahentów i podwykonawców.
Głównym wyznacznikiem polityki bezpieczeństwa w OKSM jest stała troska o zdrowie i jak najlepsze warunki pracy. Ponadto w ramach globalnego programu grupy CRH plc, główny nacisk kładzie się na:

- Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie zakładów górniczych;
- Podejmowanie wszystkich możliwych działań, aby zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników i wykorzystywanie ich pomysłów, wniosków i zaangażowania na rzecz poprawy BHP;
- Dążenie do stałej poprawy warunków BHP poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
- Spełnienie wszystkich wymagań prawnych w zakresie BHP.

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – identyfikacja zagrożeń

    Informacje o Zdarzeniach Zagrażających Wypadkiem (Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe) są zbierane od wszystkich pracowników OKSM, jak i osób „wizytujących” zakłady. Kierownik o zdarzeniu i o powziętych działaniach prewencyjnych na swoim ZG raportuje do komórki BHP. Zdarzenia są analizowane pod kątem przyczyn, jak i możliwych działań profilaktycznych. Informacje te przekazuje się z zaleceniem weryfikacji i wdrożenia na pozostałe ZG spółki. Dane o poważnych zdarzeniach trafiają do OUG i koordynatora ds. BHP w Grupie CRH Polska. Również z tych 2 źródeł przychodzą do OKSM informacje o zdarzeniach zaistniałych w innych ZG lub Spółkach Grupy CRH. Informacje na temat ZPW są gromadzone w „Rejestrze zdarzeń zagrażających wypadkiem” i stanowią podstawę do bieżących szkoleń pracowników. Zgłaszanie takich sytuacji, ich analiza i właściwe wyciągnięcie wniosków mają na celu ochronę pracowników przed powtórzeniem takiego zdarzenia w przyszłości.

Fot. OKSM

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 6/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ