Partner serwisu

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kategoria: Kruszywa

Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP CEMEX Polska

Aktywne przywództwo kadry kierowniczej, zaangażowanie pracowników, otwartość, innowacyjność i przekonanie, że wszystkich wypadków można uniknąć – takie zasady przyjmujemy w CEMEX. Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla nas priorytetem, dlatego wdrożyliśmy specjalistyczne programy zarządzania BHP.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Cel – zero wypadków
    System Zarządzania BHP CEMEX składa się z 14 Elementów, które zbieżne są z wymogami OHSAS 18001 i odzwierciedlają zakładane priorytety w zakresie BHP. Stawiamy na przywództwo, odpowiedzialność, bezpieczeństwo podwykonawców i prowadzenia pojazdów.

•    Priorytetem CEMEX jest bezpieczeństwo pracowników, ochrona życia, zdrowia ludzkiego oraz zapobieganie wypadkom i wszystkim innym niekorzystnym dla zdrowia ludzkiego zdarzeniom,
•    System zarządzania promujący poczucie odpowiedzialności kierowników liniowych za bezpieczeństwo i zwiększony nacisk na ograniczenie ryzyka jest podstawowym elementem, koniecznym do osiągnięcia celu, jakim jest zero wypadków przy pracy,
•    System Zarządzania BHP CEMEX oparty jest na ocenie ryzyka i elastycznym dostosowaniu do zmian w ustawodawstwie lub technologii,
•    System ma wspierać kadrę zarządzającą w zapewnianiu zdrowszej, bezpieczniejszej i efektywniejszej produkcji,
•    Udział kierownictwa na wszystkich etapach systemu – Planuj, Rób, Kontroluj, Działaj – jest kluczowy.
    System, jak i powyższe działania przyniosły wiele korzyści w całym obszarze działalności CEMEX w Polsce, spośród których najważniejsze wydaje się utrzymanie niedużej liczby wypadków oraz dążenie do zerowej liczby wypadków wśród naszych pracowników i podwykonawców. O skuteczności naszego podejścia do BHP świadczy duże zaangażowanie pracowników. Mierzymy je m.in. przy pomocy liczby zgłoszonych Kart Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, które pracownicy wykorzystują do wskazania obszarów do poprawy.
 
Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy

    Firma opracowała własny autorski program „Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy”, mający na celu zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, osób dozoru oraz najwyższego kierownictwa w prewencję przeciw wypadkom. Głównym filarem programu określono odczuwalne i silne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, wykazywane przez liderów, na każdym szczeblu organizacji. Wprowadziliśmy szereg nowatorskich rozwiązań, poniżej wybrane elementy:

Cykliczne wizyty najwyższego kierownictwa
    Do tego projektu zaangażowani są Członkowie Najwyższego Kierownictwa. Określona została minimalna ilość wizyt w zakładach CEMEX Polska, dla każdej z tych osób. Podczas wizyt prowadzone są rozmowy z pracownikami na tematy poświęcone bezpieczeństwu pracy. Szczegóły i wnioski wynikające z tych spotkań przedstawiane są w trakcie comiesięcznych zebrań poszczególnych pionów biznesowych. Członkowie zarządu oraz dyrektorzy produkcyjni odbywają co najmniej 2 tego typu wizyty w ciągu miesiąca.
 

Fot. Cemex

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 6/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ